Mieli posprzątać materiały wyborcze

Gmina Jabłonna wzięła się za wiosenne porządki i zainteresowała się poruszonym przez nas tematem materiałów wyborczych, które nie zostały uprzątnięte po listopadowych wyborach samorządowych. Kandydatom wyznaczono czas do ostatniej niedzieli na usunięcie m.in. plakatów.

Według Kodeksu wyborczego „plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów”. Mimo że mamy już marzec, na terenie naszej gminy można było nadal spotkać materiały wyborcze niektórych kandydatów.

6 marca poinformowaliśmy, że niesuniętym billboard wyborczy znajduje się naprzeciwko CEKS w Chotomowie. W połowie marca wskazanym przez „Jabłonnę Dla Mieszkańców” tematem zainteresował się Urząd Gminy.

Jak przyznał wójt Jabłonny, odbył już rozmowy z kandydatami startującymi w ubiegłorocznych wyborach, żeby ci posprzątali swoje materiały wyborcze. Czas na to mieli do 22 marca (wyznaczony przez UG).

Dzisiaj zatem możemy przekonać się, czy kandydaci wywiązali się ze złożonych deklaracji. Jeśli nie, wójt będzie zobligowany do podjęcia stosownych działań.

Jabłonna Dla Mieszkańców