Miejsca niby zastrzeżone, ale parkować można

– Przy Urzędzie Gminy jest kilka miejsc postojowych oznaczonych znakiem poziomym P-20, czyli jako stanowiska postojowe zastrzeżone. Czy załatwiając swoje sprawy w urzędzie mogę zaparkować samochód na którymś z nich? – pyta nas jeden z mieszkańców. Okazuje się, że tak.

Zdarza się, że interesanci muszą natrudzić się, żeby w trakcie dnia znaleźć wolne miejsce postojowe tuż przy Urzędzie Gminy. Często zatem pojawiają się pytania o miejsca zastrzeżone – czy mieszkaniec może z nich skorzystać i zaparkować tam auto?

– Wokół Urzędu Gminy znajduje się parking dla interesantów. Czy interesanci mogą parkować swoje auta na każdym miejscu parkingowym na tym parkingu? – zapytaliśmy urzędników.

– Tak – odpowiedział krótko Michał Smoliński, kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej.

Miejmy nadzieję, że Urząd Gminy zdecyduje się zlikwidować znaki poziome P-20, aby interesanci nie mieli żadnych wątpliwości, czy mogą korzystać ze wspomnianych miejsc, kiedy te akurat będą wolne.

Jabłonna Dla Mieszkańców