List do redakcji: „Przechwałki wójta”

– W tym roku rekordowa kwota na inwestycje jest niczym innym jak chwytem marketingowym przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi – pisze do nas mieszkanka Jabłonny. Zachęcamy także innych czytelników do przesyłania swoich przemyśleń, opinii i komentarzy, które następnie będziemy publikować na Jabłonna Dla Mieszkańców. A w międzyczasie zapraszamy do przeczytania całego listu…

Przechwałki wójta

Z nakazami płatniczymi na rok 2018 Jarosław Chodorski wystosował  list do mieszkańców gminy. To już drugi list w tej kadencji – pierwszy został nam dostarczony w 2017 roku – w którym wójt chwalił się rekordowym budżetem. Tylko zapomniał dodać, jakie czynniki miały wpływ na jego wysokość. Dla przypomnienia był to Program 500+ oraz dotacje, które gmina miała otrzymać na finansowanie budowy kanalizacji i wodociągu. Dla Programu 500+ gmina jest tylko kasjerem, czyli otrzymane pieniądze musi wypłacić beneficjentom z terenu naszej gminy. Jeżeli zaś chodzi o dotacje na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to w 2017 roku nie otrzymaliśmy ani złotówki, ponieważ gmina nie spełniła wymogów.

W bieżącym roku czytamy natomiast w liście o rekordowej sumie na inwestycje, w tym na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Wójt pisze:  „W budżecie na 2018 rok zabezpieczyliśmy rekordową kwotę blisko 50 mln złotych na realizację planowanych inwestycji”. O tym, jakie jest źródło pochodzenia tych środków, wójt zapomniał poinformować mieszkańców. Jakie środki i z jakich źródeł składają się na 50 mln złotych? Otóż na kwotę blisko 50 mln złotych składają się:
– środki własne w wysokości 8.115.216,00 zł,
– dotacje w wysokości 19.880.634,00 zł,
– inne – obligacje w wysokości 22.000.000,00 zł.

Tak wynika z tabeli 2a do uchwały budżetowej na 2018 rok pt. ,,Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2018 rok”.

Dotacje otrzymamy jak wykonamy kanalizację zgodnie z podpisana umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, co budzi wielkie wątpliwości na podstawie roku 2017. Natomiast obligacje to rodzaj pożyczki, którą będziemy musieli spłacać przez wiele kolejnych lat. Tak więc jak w roku minionym rekordowy budżet, tak w tym roku rekordowa kwota na inwestycje jest niczym innym jak chwytem marketingowym przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Dodać warto, że w latach 2015 i 2016 wójt takich listów do nas nie wysyłał. Warto też wspomnieć, że w każdym roku wójt nie wykonywał planowanych inwestycji. Cudu w tym roku także nie będzie.

Na pewno część czytających ten list zapyta, dlaczego radni przegłosowali taki budżet? Otóż przyznaję, że tym razem radni mieli twardy orzech do zgryzienia. Gdyby go nie uchwalili wójt powiedziałby, że blokują inwestycje, tylko tak się jednak składa, że wójt nie zapoznawał radnych w sposób czytelny z planami w zakresie infrastruktury wod-kan, którą rozpoczął w ubiegłym roku. W ogóle z radnymi nie rozmawiał. Ostatnio w sprawie przedszkola w Chotomowie do radnych wystosował list.

W informacji o termomodernizacji też zawarty jest kruczek. Wszyscy mieszkańcy, którzy mniej interesują się sprawami naszej gminy mogą odebrać taką informację, że robimy kolejne termomodernizacje a to jest ciągle to samo zadanie, które nie zostało wykonane w 2017 roku i jeżeli nie wykonamy go do jesieni br. to nie otrzymamy dotacji. Złożone już w tym roku oferty na wykonanie termomodernizacji są w trzech zadania (czterech zadań) wyższe niż kwoty przeznaczone przez gminę na ich wykonanie, co oznacza, ze postępowanie trzeba powtórzyć. Czas więc ucieka, natomiast rynek budowlany obecnie jest taki, że wykonawców brakuje.

Komunikacja lokalna obsługiwana przez duże autobusy przewożące powietrze, wybudowanie łącznika Szarych Szeregów z Zegrzyńską bez oświetlenia, przebudowa ul. Szkolnej bez odwodnienia, które ma być wykonane w br. to ,,sukcesiki”.

O przedszkolu w Chotomowie nie będę pisać szerzej. Wszyscy już wiedzą, że wójt schował do szuflady sławną ekspertyzę i że opóźnił działania w tym temacie. Natomiast rozbudowę przedszkola w Jabłonnie z kilkumiesięcznym opóźnieniem do sukcesów też trudno zaliczyć.

Tak więc Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Gminy Jabłonna nie przyjmujmy w dobrej wierze informacji przekazywanych przez wójta. To są informacje szczątkowe, wybiórcze, a obraz gminy jest zupełnie inny. W wyborach wybierzmy osobę mająca doświadczenie w samorządzie. Nasza gmina to nie szkoła, w której wójt będzie pobierał nauki.

Mieszkanka Jabłonny
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)