Lekcja patriotyzmu w Gminnym Przedszkolu w Chotomowie

Wiek przedszkolny to dobry czas na położenie podwalin pod budowę zachowań prospołecznych i obywatelskich. W myśl starego powiedzenia: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” – warto już z najmłodszymi rozmawiać o postawach patriotycznych, a przede wszystkim kształtować to przez działanie. 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była prawdziwą lekcją patriotyzmu w Gminnym Przedszkolu w Chotomowie.

– Dlatego też 7 listopada 2019 roku, na kilka dni przed Świętem Odzyskania Niepodległości przez Polskę, obchodziliśmy w naszym przedszkolu tę rocznicę – opowiadają pracownicy chotomowskiego przedszkola.

Z tej okazji wszystkie grupy przedszkolne zebrały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Chotomowie, aby świętować ten wyjątkowy czas. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Monika Bagińska, która powitała wszystkich zebranych gości, m.in przedstawicieli Rady Gminy i Rady Rodziców oraz seniorów.

Cześć artystyczną przygotowała grupa „Żabki” wraz ze swoimi wychowawcami. Podczas występu dzieci recytowały patriotyczne wiersze, odśpiewały także Mazurka Dąbrowskiego. Po udanym występie, zaangażowanie opiekunek oraz talent wokalny i aktorski dzieci, zostały nagrodzone gromkimi brawami.

– Jak się okazuje mały jest równie dobry. W każdym wieku człowiek może wzruszać, doświadczać wszelkich emocji, także powagi, refleksji i zainteresowania swoim otoczeniem pełnym wartości. Niech patriotyzm nie będzie w przedszkolu utożsamiany jedynie z rysowaniem flag i zachowaniem odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu państwowego. Niech przejawia się raczej w entuzjazmie dziecięcych działań, zaangażowaniu w akcje lokalne i uroczystości rodzinne. Niech dotyczy tego, co przedszkolakom bliskie. A kiedy ta najbliższa kraina dziecięcego postrzegania świata zostanie już zbadana i doświadczona, przyjdzie pora, by dziecko, stając się młodym człowiekiem, wypłynęło na głębię wartości, jakie niesie ze sobą postawa patriotyzmu – dodają pracownicy przedszkola.

Źródło: Gminne Przedszkole w Chotomowie