Legionowska Trasa Mostowa coraz bliżej

Losy Legionowskiej Trasy Mostowej były tematem poniedziałkowego spotkania samorządowców z Jabłonny, Łomianek, Serocka, Wieliszewa, Nieporętu i Powiatu Legionowskiego. Wspólne stanowisko samorządów zakłada pozostawienie zaplanowanego przebiegu Legionowskiej Trasy Mostowej w dotychczasowej formie.

– Od blisko 40 lat, mieszkańcy Gminy Jabłonna i całego Powiatu Legionowskiego czekają na budowę Legionowskiej Trasy Mostowej (LTM). Zaplanowana przez Województwo Mazowieckie droga, wraz z przeprawą mostową łączącą Jabłonnę i Łomianki, byłaby naturalną obwodnicą Warszawy i szansą na usprawnienie ruchu oraz rozładowanie korków na drogach północnej części Obszaru Metropolitalnego Warszawy. LTM umożliwiłaby mieszkańcom powiatu komunikację z Warszawą, jak również z drogami S7 i S8 oraz odciążyłaby drogę krajową 61 – informuje Urząd Gminy.

Jak dodaje urząd, wraz z realizacją inwestycji, właściciele działek, przez które ma przebiegać trasa, będą mogli w końcu otrzymać stosowną rekompensatę za zajęte grunty. Teren pod LTM jest zabezpieczony we wszystkich planach zagospodarowania przestrzennego, a przez blisko 40 lat utrzymywana jest rezerwa gruntowa pod realizację zaplanowanej przez województwo inwestycji.

Z końcem lipca mija termin składania wniosków do zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, w związku z tym zorganizowano spotkanie najbardziej zainteresowanych samorządów, którego celem miało być wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego planowanej trasy. Zostanie ono złożone w formie wniosku w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie.

– W trakcie spotkania, poza przedstawieniem argumentów zgłaszanych przez mieszkańców, nakreślono również stanowisko zgłoszone podczas ostatniej Sesji Rady Gminy, wskazujące na określenie alternatywnego przebiegu LTM lub jej całkowite wykreślenie. Propozycja nie spotkała się z aprobatą przedstawicieli sąsiadujących z Jabłonną samorządów. Tereny, którymi miałaby przebiegać alternatywna Legionowska Trasa Mostowa są zurbanizowane, ponadto istnieje ryzyko, że przebieg nie zapewniałby ciągłości układu komunikacyjnego – informuje Urząd Gminy.

Wspólne stanowisko samorządów zakłada pozostawienie zaplanowanego przebiegu Legionowskiej Trasy Mostowej w dotychczasowej formie, nadanie drodze na całej długości kategorii drogi wojewódzkiej klasy głównej (ze względu na jej charakter tranzytowy). Pozostałymi postulatami samorządów są jak najszybsze wykupienie gruntów pod budowę drogi przez Województwo Mazowieckie oraz pilna realizacja inwestycji.

Wspólny wniosek, który zostanie podpisany przez przedstawicieli wyżej wymienionych samorządów, jeszcze przed 31 lipca 2017 r. zostanie złożony w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy