Legionowo rezygnuje z terenów Jabłonny!

Podczas jutrzejszej sesji legionowscy radni będą głosowali uchwałę o odstąpieniu od procedury zmiany granic Legionowa kosztem gm. Jabłonna. Jak podkreślają władze Legionowa, liczą na to, że wójt Jabłonny dotrzyma słowa i zrealizuje inwestycje na ul. Strużańskiej, tj. oświetlenie drogi czy budowę ścieżki rowerowej i chodnika.

Podjęta 25 października 2017 roku uchwała w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Legionowo oraz przeprowadzenia konsultacji zakładała, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, włączenie Legionowa części terenu Józefowa II należącego do gm. Jabłonna, tj. 900 ha lasów.

Temat wzbudził wiele emocji, zwłaszcza wśród mieszkańców naszej gminy. Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne w tej sprawie.

W przypadku zmiany obie gminy nie zatraciłyby swych dotychczasowych atrybutów i specyfiki właściwych dla każdej z tych gmin. Zaproponowana zmiana granic miała wywołać pozytywne skutki społeczne i gospodarcze, a także dzięki inwestycjom w ulicę Strużańską, zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników tej drogi – piszą w uzasadnieniu do uchwały legionowscy urzędnicy.

Jednak wobec oporu mieszkańców i samorządowców z Jabłonny, jak podkreśla Miasto Legionowo, dla utrzymania i budowania dobrych relacji i współpracy międzygminnej, uchwałę uchylono.

Liczymy jednak na to, że zgodnie z zapewnieniami wójta gm. Jabłonna inwestycje poprawiające bezpieczeństwo użytkowników ulicy Strużańskiej, takie jak oświetlenie drogi czy budowa ścieżki rowerowej i chodnika, zostaną niezwłocznie zrealizowane – mówi Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa.

Jabłonna Dla Mieszkańców