Legionowo pomoże lokalnym firmom. Co z Jabłonną?

Sąsiednie Legionowo pomoże miejscowym przedsiębiorcom, którzy z powodu pandemii koronawirusa narzekają na odpływ klientów. Prezydent Roman Smogorzewski poinformował, że właściciele legionowskich firm mogą zwracać się do Urzędu Miasta o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zobowiązań cywilnoprawnych w formie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości. Nadal nie wiadomo, czy na taki krok zdecyduje się wójt gm. Jabłonna.

– W związku z zaistniałą sytuacją ogłoszenia zagrożenia epidemicznego, zdaję sobie sprawę, że ograniczenie lub zawieszenie działalności gospodarczej może spowodować zmniejszenie dochodów a także straty finansowe – informuje prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.

Prezydent dodaje również, że: „Przypominam więc, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, mogą Państwo zwracać się do urzędu miasta o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz zobowiązań cywilnoprawnych (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, koszty eksploatacji) w formie: odroczenia terminu płatności; rozłożenia na raty; umorzenia zaległości (w sytuacji gdy one powstaną)”.

Urząd Gminy Jabłonna na obecną chwilę nie podjął żadnych działań w zakresie pomocy lokalnym przedsiębiorcom.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Wójt przypomina o podatkach. Zła sytuacja przedsiębiorców