LED-owa klauzula poufności

Jabłonowski urząd przyzwyczaił, że nie prowadzi transparentnej polityki. Podobnie jest w przypadku wymiany oświetlenia ulicznego. Kiedy jeden z radnych chciał zapoznać się z dokumentacją dotyczącą technologii LED, wówczas urzędnicy poprosili go o podpisanie klauzuli zachowania poufności. Takiego dokumentu nie wymagała firma.

Urząd Gminy przygotowuje się do rozpisania przetargu  na wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na LED-owe. Już w 2015 roku zabiegali o to radni Mariusz Grzybek i Wojciech Nowosiński. Według nich wymiana oświetlenia zmniejszy zużycie energii elektrycznej i zapewni zmniejszenie ponoszonych kosztów. Wymiana oświetlenia miałaby odbyć się bez udziału środków własnych gminy, ponieważ zakup nowej technologii pokryłby specjalny fundusz, natomiast gmina spłacałaby to z oszczędności uzyskanych dzięki mniejszemu zużyciu energii. Podczas niedawnego posiedzenia Komisji Budżetowej gmina poinformowała, że koszt wymiany oświetlenia na terenie Jabłonny i pozostałych sołectw należy szacować na kwotę ok. 2 mln zł.

W poprzednim roku odbywały się spotkania specjalnej komisji, która pracowała nad zmianą technologii. Okazało się, że urząd nie chciał, aby informacje uzyskane podczas tych spotkań były przekazywane dalej. Radni musieli podpisać specjalną klauzulę, jeśli chcieli zapoznać się z dokumentacją.

– Była omawiana specyfikacja techniczna dotycząca uszczegółowienia. Państwo, którzy uczestniczyli w pracach komisji mieli zgodnie z życzeniem dostęp do tych informacji, do uszczegółowienia dokumentacji projektowej, która ma być załącznikiem do przetargu i rzeczywiście taki druk był – potwierdził wicewójt Marcin Michalski.

Zastępca wójta przyznał, że klauzuli nie musieli podpisywać urzędnicy.

– Konkretnie chodziło o „klauzulę o zachowaniu poufności”. Wyszło to podczas ostatniego spotkania ws. możliwości wdrożenia oświetlenia LED na terenie gminy Jabłonna. Podczas jednego z moich pytań, dotyczących rozwiązań krótko i długoterminowych, kierowanych do firmy, która zajmuje się przygotowaniem umowy, pani mecenas reprezentująca  firmę wyraziła zdziwienie, że nie otrzymaliśmy jeszcze dokumentacji w tej sprawie, żeby poznać szczegóły. Wówczas przedstawiciele urzędu stwierdzili, że będzie to możliwe po podpisaniu przez radnych „klauzuli o zachowaniu poufności”. Po jej podpisaniu będzie możliwy odbiór dokumentacji dotyczącej postępowania na optymalizację energetyczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jabłonna – mówi nam radny Mariusz Grzybek.

Radny zauważa, że sprawy wrażliwe mogą być traktowane jako poufne po przegłosowaniu przez wszystkich członków komisji i po wcześniejszym podaniu podstawy prawnej, jednak w tym przypadku żaden z warunków nie został spełniony.

– Można rzec zostało to „narzucone z góry” przez urząd.  Firma, która zajmuje się procesem optymalizacji  energetycznej oświetlenia ulicznego na zlecenie gminy, nie wymagała od nas podpisania takiej klauzuli, tylko urząd – dodaje radny.

Warto również zapoznać się z Ustawą o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy Jabłonna, które stanowią, że działalność organów gminy jest jawna. Jedyne odstępstwo od jawności następuje dopiero wtedy, kiedy wynika to z przepisów zawartych w ustawach.

W trakcie posiedzenia komisji Budżetowej radni starali się dopytywać o szczegóły dotyczące technologii LED. Mimo że pytania kierowano do wicewójta, który w zakresie obowiązków ma nadzór nad działalnością Wydziału Inwestycji i Wydziały Gospodarki Komunalnej, ten nie był zainteresowany udzielaniem odpowiedzi. Przynajmniej tych merytorycznych.

– Dlaczego ta sama firma ma zrobić audyt i później przebudować oświetlenie? – zapytał Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

– A dlaczego nie? – stwierdził wicewójt Marcin Michalski.

– Co za tym przemawia, że tak? – dopytywał W. Modzelewski.

– A co przemawia za tym, że tak? – unikał odpowiedzi wicewójt.

Duże zdziwienie wywołała informacja, że urząd chciałby, aby mniej więcej w tym samym czasie wymieniono całość tradycyjnego oświetlenia na terenie gm. Jabłonna. To oznacza, że zostałoby zdemontowane nawet takie oświetlenie, na którego zakup i montaż wydano środki finansowe np. w 2015 roku. Na grudniowej sesji Rady Gminy pojawił się wniosek W. Modzelewskiego, aby do wymiany przeznaczono jedynie lampy starsze niż ośmioletnie. Nie uzyskał jednak większości głosów i nie wejdzie w życie. Za było siedmiu radnych, przeciwko ośmiu.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy