Lawina wniosków w sprawie lasów prywatnych

Do Rady Gminy trafiają następne wnioski w sprawie wydania opinii dotyczącej zdjęcia charakteru ochronnego lasów prywatnych na terenie gm. Jabłonna. Tym razem radni wydali negatywne opinie.

W środę, 27 kwietnia odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Znowu pod obrady trafił projekt uchwały w zakresie opinii na temat zdjęcia ochronności lasów prywatnych. Radni dyskutowali nad trzema wnioskami, które dotyczyły 0,4259 ha lasów w Jabłonnie przy ul. Zagajnikowej, 0,2089 ha w Chotomowie przy ul. Słonecznej i 0,5055 ha na wschodnim skraju Jabłonny.

– Na terenie naszej gminy jest bardzo dużo terenów, na których można budować. Na razie bezsensem jest, żeby zdejmować ochronność z naszych lasów. Są one dobrem wspólnym. Bliskość Warszawy i Legionowa powoduje, aby ochronność została – stwierdził radny Artur Szymkowski.

Innego zdania była wiceprzewodnicząca Rady Gminy, która zauważyła, że już w poprzednim roku pozytywnie opiniowano zdejmowanie charakteru ochronnego lasów prywatnych.

– Powinniśmy być konsekwentni i jednakowo traktować tych, którzy kupili działki, tych, co mają prywatne działki leśne i dać wszystkim szansę – powiedziała Dorota Świątko, wiceprzewodnicząca RG.

Ostatecznie radni negatywnie zaopiniowali zdjęcie ochronności wspomnianych lasów. Za negatywną opinią zagłosowali: Zenon Chojnacki, Teresa Gałecka, Mariusz Grzybek, Paweł Krajewski, Adam Krzyżanowski, Witold Modzelewski, A. Szymkowski i Arkadiusz Syguła. Mniej radnych było za pozytywną opinią: Włodzimierz Kowalik, Marta Lipińska, Bogumiła Majewska, Wojciech Nowosiński, D. Świątko, Tomasz Wodzyński i Marek Zieliński.

W trakcie dyskusji stwierdzono, że została uruchomiona lawina wniosków w sprawie lasów. Jak można było usłyszeć, to nie były ostanie wnioski, które radni muszą zaopiniować. W najbliższych miesiącach będą znowu głosować.

Przypomnijmy, że w poprzednim tygodniu odbyła się nadzwyczajna sesja, podczas której wydano pozytywną opinię na temat zdjęcia ochronności blisko 5 ha lasów prywatnych, położonych w okolicy Osiedla Leśna Polana. Radni przychylili się wtedy do stanowiska wójta.

– Jeśli chodzi o pozbawienie charakteru ochronnego lasu w tym zakresie, to jestem „za” – mówił już w marcu Jarosław Chodorski.

Jabłonna Dla Mieszkańców