Ktoś nie mówi prawdy. Urząd Gminy czy Urząd Wojewódzki?

Urząd Gminy poinformował nas, że w maju skierował do wojewody decyzję wójta o zawieszeniu w obowiązkach służbowych dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonnie. – Do wojewody nie wpłynęło żadne pismo wójta w tej sprawie – twierdzi z kolei Urząd Wojewódzki, zapytany o to czy wójt przesłał wspomnianą decyzję. Kto mówi prawdę, a kto mija się z nią?

Na początku czerwca do naszej redakcji zwrócili się rodzice uczniów uczęszczających do jabłonowskiej podstawówki. Byli oni zaniepokojeni przeciągającą się sprawą zawieszenia dyrektora szkoły – Agaty Gołowicz.

– Może urząd przetrzymuje papiery w sprawie dyrektor Gołowicz i nie wysyła do odpowiednich organów? – pytali.

Postanowiliśmy zatem sprawdzić u źródła i poprosiliśmy Urząd Gminy o przygotowanie informacji, kiedy i do kogo przekazano decyzję o zawieszeniu A. Gołowicz.

– 17 maja 2016 r. Wójt Gminy Jabłonna skierował wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, do którego załącznikiem była kopia decyzji Wójta o zawieszenia w obowiązkach służbowych dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. 10 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Jabłonna przekazał Rzecznikowi Dyscypliny dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (na wniosek Rzecznika Dyscypliny) teczkę akt osobowych p. Agaty Gołowicz, w której również znajdowała się kopia decyzji o zawieszeniu – odpowiedział Urząd Gminy.

Zapytaliśmy także Urząd Wojewódzki, czy wójt przekazał decyzję dotyczącą zawieszenia dyrektora szkoły w Jabłonnie.

– Zgodnie z prawem wójt nie jest zobowiązany do przesłania do organu nadzoru decyzji w sprawie zawieszenia w obowiązkach dyrektora szkoły. W związku z powyższym do Wojewody nie wpłynęło żadne pismo wójta w tej sprawie – odpowiedział Urząd Wojewódzki.

Urząd Wojewódzki poinformował nas również, że 9 czerwca do wojewody wpłynęło odwołanie dyrektora od decyzji wójta i zostało ono przekazane do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

Jabłonna Dla Mieszkańców