Na których ulicach będą budować kanalizację i wodociąg?

243 mieszkańców północnego Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej podpisało się pod pismem w sprawie wykreślenia przez Urząd Gminy ich ulic z projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. – Inwestycja w tej części gminy była oczekiwana przez lata, a gdy po wielu bataliach ma do niej dojść, duża część mieszkańców została z niej wykluczona – twierdzą mieszkańcy. Gdzie zostanie wybudowana sieć wodno-kanalizacyjna?

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji poinformowała na sesji Rady Gminy, że Urząd Gminy wykreślił z projektu wodno-kanalizacyjnego m.in. ul. Akacjową, Sporną, Konwaliową, Dworcową, Jodłową, Baśniową, Złotą, Szumiący Las, Kasztanową, Leszczynową, Kalinową, Brzozową, Wypoczynkową, Spacerową, Sosnową, Czarodzieja, Wrzosową, Ekologiczną i fragmenty Dębowej, Świerkowej oraz Żeligowskiego.

Według danych przedstawionych przez radnego Adama Krzyżanowskiego, w samym północnym Chotomowie inwestycja ominęłaby 1293 mieszkańców. Nie dziwi więc fakt, że mieszkańcy wystosowali pismo w sprawie nieuwzględnienia ich ulic.

– My niżej podpisani mieszkańcy Chotomowa północnego i Dąbrowy Chotomowskiej, żądamy objęcia naszych ulic, tj. Wypoczynkowa, Leszczynowa, Złota, Kalinowa, Spacerowa, Kasztanowa, Kolejowa, Akacjowa, Sporna, Jodłowa, Dworcowa, Wspólna, Cisowa, Dębowa, Bukowa, Świerkowa, Lipowa, Szumiący Las, Brzozowa i Baśniowa realizowaną inwestycją budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gm. Jabłonna. Z dostępnych informacji medialnych oraz informacji uzyskanych podczas spotkań z panem wójtem i radnymi wynika, że tak wójt i Rada Gminy w sposób arbitralny wykluczyli z inwestycji budowy wodociągu i kanalizacji wielu mieszańców – czytamy na wstępie.

Mieszkańcy twierdzą, że wykreślenie ich ulic ze względu na kwestie własnościowe gruntów, jest nieuzasadnione, ponieważ mają uregulowane prawa własnościowe.

– Informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji były komunikowane mieszkańcom w sposób wskazujący na objęcie inwestycji całością Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej – przypominają.

Podczas sesji wicewójt Marcin Michalski stwierdził, że wniosek został ograniczony i będzie realizowany.

– Nie ma możliwości zwiększenia zakresu merytorycznego, mówimy ewentualnie o nowym wniosku lub zmianie zakresu. Żeby dokonać zmiany, musielibyśmy wskazać z którego zakresu rezygnujemy – kontynuował.

Obecnie pojawiają się sugestie, że gm. Jabłonna mogłaby zrezygnować z prowadzenia sieci wodno-kanalizacyjnej przez odcinek o długości ok. 500 do domu znajdującego się w lesie. Pisaliśmy o tym TUTAJ. W ten sposób sieć mogłaby zostać wykonana na terenie, który jest gęsto zaludniony i byłoby łatwiej o uzyskanie tzw. efektu ekologicznego.

Urząd Gminy zdał sobie sprawę z wpadki jaką popełniła naczelnik Wydziału Inwestycji i teraz już nie mówi się o usunięciu czy wykreśleniu ulic z projektu wod-kan, tylko – co pod względem wizerunkowym brzmi dużo lepiej – o zakwalifikowaniu ich do II etapu inwestycji.

– Realizacja II etapu uzależniona jest od zakończenia I etapu. Zakres rzeczowy II etapu to budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 16,54 km oraz sieci wodociągowej o długości ok. 16,65 km z miejscowościach Chotomów oraz Dąbrowa Chotomowska jako rozbudowa etapu I. Realizacja II etapu będzie zgodna z koncepcją przygotowaną przez Urząd Gminy Jabłonna zakładającą budowę do 2022 r. Tak jak wspomniałem powyżej, realizacja drugiego etapu będzie mogła się rozpocząć po zaprojektowaniu zlewni w pierwszym etapie – informuje Michał Smoliński, kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej.

Tylko czy II etap inwestycji tak naprawdę ma szansę dojść do skutku? Kiedy na ostatniej sesji jeden z radnych z Chotomowa chciał zobowiązać wójta do włączenia wykreślonych ulic do projektu wod-kan, pojawiło się pytanie: skąd gmina weźmie na to pieniądze? Obecnie poza informacją przesłaną nam przez Urząd Gminy, na temat II etapu nic więcej nie wiadomo.

Urząd Gminy przekazał nam, że w pierwszym etapie – który będzie wykonywany do 2021 roku – inwestycja obejmie następujące rejony ulic:

1) kanalizacja: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiaździsta, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesoła, wodociąg: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w Chotomowie

2) kanalizacja i wodociąg: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w Chotomowie

3) kanalizacja i wodociąg: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w Chotomowie

4) kanalizacja i wodociąg: Bagienna, Podleśna, Obrońców Modlina, Mała w Chotomowie

5) kanalizacja i wodociąg: Strażacka, Przechodnia, Piękna, Piusa XI, Żeligowskiego, Górzysta, Słoneczna, Obrońców Modlina i Jaśminowa w Chotomowie

6) kanalizacja i wodociąg: Piękna, Krótka, Leśna, Jesionowa, Sosnowa, Klonowa w Chotomowie, Kolejowa i Przyrodnicza w Dąbrowie Chotomowskiej

7) kanalizacja i wodociąg: Piusa XI, Boczna, św. Tomasza z Akwinu, Porannej Rosy w Chotomowie

8) kanalizacja i wodociąg: Piusa XI, Żwirki i Wigury, Niecała, Ogrodowa, Okólna w Chotomowie

9) kanalizacja i wodociąg: Okólna, Żywiki i Wigury, Polna, Konopnickiej w Chotomowie

10) kanalizacja i wodociąg: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w Chotomowie

11) kanalizacja i wodociąg: Łąkowa, Polna, Ogrodowa, Konopnickiej, Kisielewskiego w Chotomowie

12) kanalizacja i wodociąg: Kolejowa, Wypoczynkowa, Złota, Dębowa, Wspólna, Rajska, Cisowa, Dębowa w Chotomowie

13) kanalizacja i wodociąg: Poziomkowa, Lipowa, Przyrodnicza, Kolejowa w Dąbrowie Chotomowskiej

14) kanalizacja i wodociąg: Magnolii, boczne w Dąbrowie Chotomowskiej

15) kanalizacja i wodociąg: Wierzbowa, Lipowa, Modrzewiowa, Wspólna w Dąbrowie Chotomowskiej

16) kanalizacja i wodociąg: Wspólna, Wawrzynowa w Dąbrowie Chotomowskiej

17) kanalizacja: ul. Modlińska w Jabłonnie (na odcinku od posesji nr 236 w kierunku ul. Zegrzyńskiej)

18) kanalizacja: ul. Modlińska (na odcinku od ul. Chotomowskiej do Dębowej wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową)

Zakres rzeczowy II etapu:

1) kanalizacja i wodociąg: Hiacyntowa, Wrzosowa, Księżycowa, Ekologiczna, Obrońców Modlina, Tulipanowa w Chotomowie

2) kanalizacja i wodociąg: Sosnowa, Żeligowskiego, Czarodzieja, Wąska w Chotomowie

3) kanalizacja i wodociąg: Jodłowa, Kolejowa, Konwaliowa, Akacjowa w Chotomowie

4) kanalizacja i wodociąg: Jodłowa, Złota, Partyzantów, Wypoczynkowa w Chotomowie

5) kanalizacja i wodociąg: Kordeckiego, Kasztanowa w Chotomowie

6) kanalizacja i wodociąg: Świerkowa, Bukowa, Wspólna, Dębowa, Cisowa w Chotomowie

7) kanalizacja i wodociąg: Kordeckiego, Leszczynowa, Kalinowa w Dąbrowie Chotomowskiej

Miejmy nadzieję, że Urząd Gminy opublikuje mapę, na której będą widoczne odcinki ulic z poszczególnych rejonów, brane pod uwagę przy realizacji inwestycji w I i ewentualnie II etapie.

Jabłonna Dla Mieszkańców