Kto jest od czego w Urzędzie Gminy?

Radny Arkadiusz Syguła podczas lutowej sesji Rady Gminy zastanawiał się nad zakresami obowiązków pracowników gminy i jednostek podległych. Zdziwienie budzi fakt, że poszczególne zadania wykonują osoby, które nie powinny zajmować się nimi. Powód? Są od tego merytoryczne wydziały i referaty.

Jabłonna Dla Mieszkańców