Krzyżanowski wygrał z Chodorskim w RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa rozstrzygnęła spór wójta z radnymi odnośnie ostatnich zmian w budżecie gm. Jabłonna. RIO uznała, że radni mieli prawo do dokonania zmian w budżecie i przeniesienia środków na pozyskanie samochodu z podnośnikiem dla OSP Chotomów i lokalu pod świetlicę na Przylesiu. Przed kolegium stawili się wójt Chodorski oraz radni Krzyżanowski i Świątko.

W ostatni wtorek w Warszawie odbyło się posiedzenie kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wójt Jarosław Chodorski zaskarżył uchwałę budżetową, którą podczas majowej sesji podjęła Rada Gminy. W związku z niedoszacowaniem kosztów budowy ścieżek rowerowych, wójt Chodorski zaproponował dołożenie blisko 7 mln zł do tej inwestycji. Nie zgodzili się na to radni, którzy uznali, że będzie to zbyt znaczące zwiększenie deficytu budżetowego. Jednocześnie przeznaczyli 420 tys. zł na zakup lokalu pod świetlicę osiedlową na Przylesiu w Jabłonnie oraz 350 tys. na pozyskanie pojazdu z podnośnikiem dla OSP Chotomów, co jednak nie zwiększyło deficytu. Podczas posiedzenia kolegium RIO Radę Gminy reprezentowali Dorota Świątko, wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Adam Krzyżanowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, natomiast Urząd Gminy – wójt Jarosław Chodorski.

– Posiedzenie trwało około 2 godziny. Byliśmy poproszeni o dodatkowe wyjaśnienia, jednakże stanęliśmy na wysokości zadania i przekonaliśmy RIO do naszych racji. Wspólnie z panią wiceprzewodniczącą podkreślałem, że decyzja rady spowodowała zmniejszenie deficytu o 364 tys. zł i jednocześnie uniemożliwiła panu wójtowi zwiększenie deficytu o 6,7 mln zł. RIO podjęła decyzję, że jako Rada Gminy procedowaliśmy zgodnie z literą prawa i tym samym utrzymała środki przeznaczone dla mieszkańców Przylesia i na straż pożarną w Chotomowie – mówi radny Krzyżanowski.

Wójt Chodorski podniósł kwestię, że Rada Gminy nie mogła przesunąć 0,5 mln zł z budowy ścieżek rowerowych oraz że tylko wójt może dokonywać zmian w budżecie gminy.

– Rada Gminy jest oczywiście za budową ścieżek rowerowych, ale zgodnie ze złożonym wnioskiem. Wójt zaproponował kilkumilionowy wzrost kosztów niekwalifikowanych, tj. własnych. Decyzja radny była jednoznaczna: następnego dnia po sesji Rady Gminy powinien zostać złożony wniosek o przedłużenie realizacji projektu, postępowanie przetargowe unieważnione, a prace realizowane zgodnie ze złożonym wnioskiem. Wydatkowanie dodatkowo ok. 7 mln zł byłoby niegospodarnością – mówi radny Krzyżanowski.

Smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że na posiedzeniu spotkali się J. Chodorski i A. Krzyżanowski, którzy prawdopodobnie będą ubiegać się w jesiennych wyborach o fotel wójta gm. Jabłonna. Zwycięsko z pojedynku w RIO wyszedł A. Krzyżanowski.

Jabłonna Dla Mieszkańców