Krew ratuje życie

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcjach honorowego krwiodawstwa. Krew można oddawać w punktach stacjonarnych lub skorzystać z wizyty mobilnego stanowiska poboru.

Znamy już terminy, w jakich Polski Czerwony Krzyż będzie prowadził zbiórkę krwi za pomocą mobilnych punktów.

W 2016 r. autobusy PCK pojawią się:
12 lipca – w Zegrzu, na ul. Juzistek 2
4 września – w Jabłonnie, przy Pałacu Polskiej Akademii Nauk
14 września w Zegrzu, na ul. Juzistek 2
21 września – w Serocku, na ul. Rynek
11 października – w Zegrzu, na ul. Juzistek 2
22 listopada – w Zegrzu, na ul. Juzistek 2

Wszystkich obecnych i przyszłych honorowych krwiodawców zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie. Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy w dniach 01.01.2016r. – 30.10.2016r. oddadzą honorowo krew podczas mobilnych akcji poboru krwi lub w Centrum Krwiodawstwa na terenie Mazowsza co najmniej trzy razy.

Konkurs jest organizowany w kategoriach:
– uczniowie pełnoletni
– pozostałe dorosłe osoby do 65. roku życia

Do wzięcia udziału w konkursie konieczne jest również wypełnienie kuponu konkursowego dostępnego podczas akcji krwiodawstwa lub w Oddziale Rejonowym PCK w Legionowie, przy ul. Husarskiej 15. Nagrody zostaną rozdane po zakończeniu akcji w listopadzie podczas przygotowanych uroczystych Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Powiat Legionowski