Kościół w Jabłonnie zabytkiem

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski wraz z otoczeniem został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Budynek kościoła wzniesiono w latach 1925-1938, według projektu Józefa Seredyńskiego na działce wyodrębnionej z założenia parkowego i ofiarowanej przez hrabiego Maurycego Potockiego. W 1944 roku wycofujące się wojska niemieckie wysadziły kościół. W latach 1948-1954 został odbudowany według projektu Zbigniewa Chwaliboga i Bolesława Gierycha.

Więcej informacji na ten temat TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. MWKZ