Kontener socjalny na Piusa 13

W następnym roku prawdopodobnie powstaną cztery mieszkania socjalne na działce gminnej przy ul. Piusa 13 w Chotomowie. Dwie rodziny zostaną wprowadzone do kontenera. Urząd planuje wydać w 2017 roku 200 tysięcy złotych na budowę kontenerów na terenie gm. Jabłonna.

– Mamy kilku mieszkańców lokali komunalnych, którzy nie płacą czynszu i mają bardzo duże zaległości. W związku z tym, że nie wywiązują się ze swoich obowiązków, należałoby przenieść ich do mieszkań socjalnych, a na ich miejsce przydzielić lokale osobom oczekującym na nie – mówiła na grudniowej Komisji Budżetowej Beata Stolarska, skarbnik gminy.

Urząd zamierza wybudować przy ul. Piusa 13 kontener, w którym zamieszkają dwie rodziny. Po ewentualnym odnowieniu znajdującego się tam budynku, powstaną lokale socjalne dla następnych dwóch rodzin. Sekretarz Joanna Gwadera nie wyklucza, że w przyszłości gmina będzie chciała stawiać kontenery na kolejnych działkach.

Jabłonna Dla Mieszkańców