Konsultacje statutu nowego sołectwa

Wójt Chodorski rozpisał konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu nowo utworzonego sołectwa Chotomów Północny. Uwagi można składać od 30 stycznia do 15 lutego.

W ostatnich tygodniach Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu nowego sołectwa – Chotomowa Północnego. Kolejnym krokiem niezbędnym do funkcjonowania jednostki pomocniczej jest opracowanie statutu sołectwa. W związku z tym wójt Jarosław Chodorski wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu statutu nowego sołectwa.

– Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa […] ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców sołectwa Chotomów oraz Chotomów Północny – tłumaczy wójt Chodorski.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, w tym elektronicznego zbierania uwag i wniosków oraz propozycji zmian na adres urzad@jablonna.pl. Projekt statutu oraz formularz znajdują się TUTAJ. Ankiety można również zostawić w Urzędzie Gminy, GCKiS w Chotomowie oraz szkołach podstawowych w Chotomowie.

Daniel Szablewski, fot. Witold Urbański