Komisja rewizyjna będzie kontrolować

Komisja rewizyjna przy Radzie Gminy ustaliła plan pracy na najbliższy rok. Można spodziewać się, że radni przeprowadzą wiele kontroli.

Na ostatnim posiedzeniu komisji rewizyjnej radni zdecydowali, że zajmą się tematem przejęcia budynku obecnego przedszkola przez gminę po 10-letnim okresie użyczenia, wezmą pod lupę również budowę nowej szkoły podstawowej w Chotomowie.

Komisja zamierza także przyjrzeć się działaniom fundacji, które są dotowane przez gminę oraz przeprowadzić kontrolę służbowych telefonów komórkowych, podróży urzędników i przebiegu samochodów służbowych w Urzędzie Gminy.

Kontrolowane będą też niedawno zmodernizowane ul. Parkowa i Wygonowa w Jabłonnie.

Jabłonna Dla Mieszkańców