Kombatanci przy wigilijnym stole

Przedstawiciele środowisk kombatanckich z terenu powiatu legionowskiego wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym 14 grudnia br. w auli Starostwa Powiatowego Legionowie. Wigilię zorganizowano z myślą o integracji członków środowiska kom­batanckiego, uhonorowaniu ich wkładu w walkę o niepodległość oraz działal­ności na rzecz pielęgnowania pamięci o bohaterskiej walce za wolność Ojczy­zny.

Spotkanie zainaugurowano wspól­ną modlitwą, której przewod­niczył ksiądz prałat Lucjan Szcześniak, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Le­gionowie. Zgromadzonym życzenia świąteczne i noworoczne złożył staro­sta Robert Wróbel.
Tradycyjny, świąteczny poczęstunek przygotowali uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół Ponad­gimnazjalnych w Serocku. Oni też za­dbali o obsługę sali podczas spotkania. Na stołach królowały dania z ryb, kapu­sta z grzybami, barszcz i słod­kie wypieki.

– Wigilia z kombatantami to jedno z najważniejszych wydarzeń świątecznych w powiecie legionowskim. Co roku dziękujemy kombatantom za ich obecność podczas wielu inicjatyw, które wspólnie prowadzimy. Zwłaszcza tych dotyczących upamiętniania szlaku bojowego na terenie powiatu, czyli patriotycznego szlaku „Polski Walczącej” – mówi starosta Robert Wróbel.

Spotkanie było także okazją do wręczenia Prezesowi Koła Powiatowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Legionowie Cezariuszowi Kalinowskiemu i płk. Kazimierzowi Przymusińskiemu odznaczeń przyznanych z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Mile spędzony czas wypełniły rozmowy, wspomnienia i wspólne ko­lędowanie.

Źródło: Powiat Legionowski