Kolejne porozumienie w sprawie wału

Władze samorządowe robią kolejne podejście pod rozbudowę i remont wału przeciwpowodziowego na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. Czy tym razem uda się rozpocząć tę inwestycję?

W siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przedstawiciele PGW Wody Polskie oraz przedstawiciele powiatu legionowskiego, powiatu nowodworskiego, miast Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki, a także gmin Jabłonna i Wieliszew podpisali porozumienie stanowiące podstawę do wszczęcia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w zakresie realizacji tej inwestycji.

Po tym, jak pod koniec 2017 roku okazało się, że wykonawca, któremu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, nie jest w stanie wywiązać się z tego obowiązku, a samorządom zwrócono przekazane na ten cel dotacje, kwestia przebudowy wału utknęła w martwym punkcie.

– Mając na uwadze konieczność realizacji tej inwestycji oraz jej znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, zarząd Powiatu Legionowskiego na początku lutego br. zorganizował spotkanie, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, inicjujące powrót do prac przygotowawczych związanych z przedsięwzięciem. Po nim odbyły się jeszcze dwa kolejne – 19 lutego br. ponownie w siedzibie legionowskiego starostwa oraz 26 lutego br. w siedzibie Zarządu Zlewni w Dębem – które pozwoliły określić dalszy plan działań. Zadecydowano o zawarciu porozumienia, poprzedzonego podpisaniem listu intencyjnego, w zakresie wspólnego finansowania wykonania dokumentacji projektowej. List, dotyczący części inwestycji związanej z wykonaniem kompletnej dokumentacji technicznej i wszelkich niezbędnych opracowań oraz uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na realizację inwestycji, podpisano 8 kwietnia br. Natomiast porozumienie podpisano 13 czerwca br. – informuje Powiat Legionowski.

Wartość szacunkowa przygotowania dokumentacji to półtora miliona złotych. PGW Wody Polskie, realizujące zadanie jako inwestor, zabezpieczy środki finansowe w wysokości 20% powyższej kwoty, czyli 300 tys. zł. Pozostałą część, w formie dotacji, przekażą: Powiat Legionowski i Powiat Nowodworski po 195 tys. zł, gmina Jabłonna – 315 tys. zł, gmina Legionowo – 120 tys. zł, miasto Nowy Dwór Mazowiecki – 315 tys. zł oraz gmina Wieliszew – 60 tys. zł. Termin realizacji zadania, będącego przedmiotem porozumienia, czyli wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji związanej z przebudową wału przeciwpowodziowego na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki, ustalono na 31 grudnia 2021 roku.

Dążenie samorządów do przebudowy wału przeciwpowodziowego jest jak najbardziej uzasadnione. Blisko dziewiętnastokilometrowy odcinek obwałowania, którego stan wskazuje na konieczność gruntownej modernizacji, chroni obszar o powierzchni ponad 68 km². Prace budowalne powinny rozpocząć się w 2021 roku i zakończyć dwa lata później. Ich całkowity koszt to około 90 mln zł.

Źródło i fot. Powiat Legionowski