Kierownictwo nie szkoli się

Jednym z obowiązków urzędników jest stałe podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowej wiedzy, którą następnie można wykorzystać w pracy. Postanowiliśmy zatem sprawdzić jak w tym roku szkolili się wójt, wicewójt i sekretarz gminy. Nie wygląda to dobrze.

W tym roku rząd wprowadził reformę edukacji, która całkowicie zmieniła system edukacji w Polsce. Także przepisy w innych sektorach zmieniają się bardzo często, co ma przełożenie na funkcjonowanie samorządów. Nie dziwi więc fakt, że sprawni samorządowcy jeżdżą na szkolenia, gdzie nabywają wiedzę pozwalającą na profesjonalne zarządzenie urzędami. A jak na tym tle prezentuje się gm. Jabłonna?

Pod lupę wzięliśmy tegoroczne wyjazdy szkoleniowe wójta Jarosława Chodorskiego, wicewójta Marcina Michalskiego i sekretarz Agnieszki Sobczak. Zgodnie z informacją z 21 grudnia, kierownictwo jabłonowskiego urzędu nie jeździ zbyt chętnie na szkolenia. W tym roku odbył się tylko jeden taki wyjazd – J. Chodorski uczestniczył w szkoleniu dotyczącym analizy zasobów i potrzeb gminy / miasta w rozwiązywaniu problemów nadużywania alkoholu. Z kolei wicewójt i sekretarz nie skorzystali z ani jednego szkolenia.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy