Jest poprawiona koncepcja przebudowy Chotomowskiej i Modlińskiej

– Apeluję do wójta i radnych. Wykorzystajmy te pieniądze, może faktycznie uda się nam wykonać inwestycję nie za nasze środki finansowe, tylko województwa – mówił na dzisiejszej sesji Rady Gminy Zbigniew Garbaczewski. Urząd Gminy dysponuje poprawioną koncepcją przebudowy skrzyżowania ul. Chotomowskiej i Modlińskiej w Jabłonnie.

W połowie grudnia pisaliśmy o tym, że Adam Struzik, marszałek województwa czeka na działania gminy dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę wspomnianego skrzyżowania. Dopiero wtedy samorząd województwa będzie mógł zarezerwować środki finansowe w budżecie na 2016 rok.

– Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, do czego zobowiązała się gm. Jabłonna w ww. porozumieniu (w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jabłonna zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 630, które zostało zawarte 19 grudnia 2014 r. – przyp. red.), warunkuje podjęcie rozmów na temat ewentualnego współfinansowania lub finansowania wnioskowanego zamierzenia – pisał Adam Struzik.

– Wobec powyższego rozpatrzenie możliwości wprowadzenia realizacji wnioskowanego zamierzenia do planów wydatków inwestycyjnych wskazane będzie w momencie zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwalających na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 ulicy Modlińskiej z drogą powiatową nr 1820W ulicą Chotomowską – kontynuował marszałek województwa.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Zbigniew Garbaczewski, radny powiatowy zaapelował do jabłonowskich samorządowców, aby gmina doprowadziła prace do etapu rozmów z województwem.

– Apeluję do wójta i radnych. Wykorzystajmy te pieniądze, może faktycznie uda się nam wykonać inwestycję nie za nasze środki finansowe, tylko województwa. Przypomnę, że my również tam składamy się z naszych podatków i jakieś minimalne inwestycje powinny u nas wystąpić – stwierdził radny powiatowy.

Witold Modzelewski, przewodniczący RG poinformował, że gmina jest zainteresowana przebudową skrzyżowania i zapytał wójta na jakim etapie jest opracowywanie koncepcji.

– Posiadamy poprawioną koncepcję, jest złożona w urzędzie. Na najbliższej Komisji Rozwoju przedstawimy państwu, zastanowimy się wspólnie, w którą stronę idziemy i rozpoczniemy dalsze działania – powiedział wójt Jarosław Chodorski.

DS