Jest ekspertyza budynku przy Zegrzyńskiej. Katastrofa budowlana?

– Wnioskiem podstawowym jest stan awaryjny części budynku C i natychmiastowa konieczność podjęcia działań przeciwdziałających katastrofie budowlanej – radny Syguły odczytał zapisy ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie. Gmina wykonała ekspertyzę dopiero kilka miesięcy po wydaniu 1.500.000 złotych na zakup zniszczonego obiektu. Dlaczego zrobiono to tak późno?

Po raz kolejny przesuwa się w czasie przeprowadzka mieszkańców z ul. Modlińskiej 130 do zakupionego w poprzednim roku budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1. Gmina odbyła indywidualne spotkania z lokatorami i sondowała możliwość zaproponowania im innych lokalizacji. Wójt Jarosław Chodorski określił to jako rozwiązanie tymczasowe. Według urzędu mieszkańcy docelowo będą przekwaterowani na ul. Zegrzyńską, ale dopiero wtedy, kiedy zostanie wykonany remont budynku.

– W jakie miejsce chcecie Państwo przenieść mieszkańców? – dopytywała o proponowane lokalizacje radna Teresa Gałecka.

– Szukamy – odpowiedziała krótko Arleta Barczewska, naczelnik Wydziały Gospodarki Komunalnej.

Podczas czerwcowego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych okazało się, że urząd prawdopodobnie będzie musiał wyprowadzić z ul. Zegrzyńskiej 1 rodziny, które już tam mieszkają. Radny Arkadiusz Syguła przedstawił informacje zawarte w ekspertyzie technicznej wspomnianego budynku i potwierdzają one, że jest on w bardzo złym stanie.

– Kupiliśmy trupa. Chociaż może jednak jeszcze nie trupa, ale pacjenta leżącego na OIOM-ie, którego może stamtąd wyciągniemy. Jednak ile nie włożymy pieniędzy, to cały czas będzie to OIOM. Kupiliśmy budynek w takim stanie, ponieważ nie zrobiliśmy ekspertyzy przed zakupem. Przed dwa lata nikt nie chciał kupić tego budynku, bo ludzie wiedzieli co tam jest – stwierdził A. Syguła.

Radny cytował zapisy ekspertyzy, że zakres wymaganych robót budowlanych w części C budynku wymaga wyprowadzenia przed zimą mieszkańców jednego z lokali, szybkiego wzmocnienia tymczasowej ścianki działowej, podparcia linowego belek stropowych i uszczelnienia dachu. Brak podjęcia szybkich działań może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Także części A i B wymagają remontu. Jeszcze przed zimą trzeba zająć się instalacją pionową i poziomą ścian fundamentowanych, wymianą skorodowanych profili stalowych stropów piwnicy i nadproży piwnicy, naprawą zbrojenia stropu przy bramie, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo zawalenia się, jak i remontem biegu schodowego.

– Taka sama ekspertyza została wykonana około 10 lat temu dla budynku przy ul. Modlińskiej i nic nie zostało zrobione – skomentował wójt Chodorski.

Niektórzy radni twierdzą, że popełnili błąd wyrażając zgodę na wydanie 1.500.000 zł na budynek przy ul. Zegrzyńskiej. Twierdzą, że byli przekonywani, iż budynek jest w stanie, który pozwoli na wprowadzenie tam nowych mieszkańców, a teraz okazuje się, że jego remont może być droższy niż postawienie budynku od nowa.

– Dlaczego ekspertyza nie została zlecona przed zakupem budynku? – zapytała wprost radna Gałecka.

– Trudno mi odpowiedzieć. Nie pracowałam tutaj – stwierdziła Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Wójt tłumaczył się, że urząd wiedział, iż część C jest tragicznym stanie i w trakcie zakupu gmina miała operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę. J. Chodorski dodał, że problemem była również sytuacja z GOPS i gminnym archiwum, które były zagrożone wyprowadzką.

Jak okazało się, odpowiedź na pytanie radnej poznaliśmy już w marcu 2015 roku.

– Pojawia się jednak pytanie, czy gmina jest gotowa wydać 1.500.000 zł na zakup nieruchomości i również zapewnić finansowanie remontu budynku (w tym dostosowania go do wymogów przeciwpożarowych). Wspomniany remont może wymagać ogromnych nakładów pieniężnych. Jakich? Tego nie wiadomo, gdyż Urząd Gminy nie zdecydował się wykonać ekspertyzy budowlanej tego obiektu ze względu na koszt… od 15.000 do 20.000 zł – napisaliśmy 31 marca 2015 r.

Życie pokazało, że zlecenie wykonania ekspertyzy odpowiednio wcześniej mogło uchronić gminę przed wydatkiem rzędu 1.500.000 zł. Wójt był bowiem zobowiązany przez radnych do podjęcia negocjacji ze spółdzielnią w sprawie obniżenia wspomnianej kwoty – negocjacje zakończyły się fiaskiem. Gdyby jednak J. Chodorski posiadał wtedy ekspertyzę, którą wykonano dopiero niedawno, to gmina mogła mieć asa w rękawie i nabyć nieruchomość za cenę poniżej 1.000.000 zł.

Jabłonna Dla Mieszkańców