Jest decyzja. Gmina zadłuży się

– Jesteśmy zmuszeni do zwiększenia zadłużenia w celu zrównoważenia budżetu – informuje Urząd Gminy. To pokłosie utraty 2.200.471 zł z tegorocznej subwencji oświatowej. Wójt Chodorski znalazł winnych zaistniałej sytuacji.

Pod koniec lutego ujawniliśmy, że gm. Jabłonna otrzyma subwencję oświatową niższą o 2.200.471 zł niż zakładano jeszcze w styczniu. Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, ostateczna kwota subwencji oświatowej jest niższa o 12,65% od wstępnej ze względu m.in. na zmniejszenie się liczby uczniów w szkołach podstawowych w Chotomowie i Jabłonnie.

Na naszych łamach opublikowaliśmy również oświadczenie Agaty Gołowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonnie, która nie zgadza się z liczbą uczniów podaną do publicznej wiadomości przez MEN. Uważa, że w jej szkole nie uwzględniono 182 dzieci z oddziałów przedszkolnych, które zostały wykazane przez szkołę w systemie informacji oświatowej.

Urząd Gminy wysłał pismo do MEN z prośbą o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności. Mimo że odpowiedź nadal nie dotarła do Jabłonny, gmina stanęła po stronie ministerstwa.

– Dane zostały już zweryfikowane. W trakcie weryfikacji ustalono, że błędne dane przekazane do systemu informacji oświatowej wytworzone zostały na poziomie szkół, a następnie powielone przez pełnomocnika ds. kontaktów społecznych odpowiedzialnego za pracę Biura Spraw Społecznych – informuje Michał Smoliński, kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Gminy.

To oznacza, że wójt Jarosław Chodorski pogodził się z tym, że gmina straci 2.200.471 zł z subwencji oświatowej. W związku z tym zdecydował się na zwiększenie zadłużenia gminy, by móc zrównoważyć tegoroczny budżet.

Aby jednak zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, radni muszą najpierw wyrazić na to zgodę. Nie wiadomo jednak, czy to nastąpi, ponieważ już na poprzednich sesjach Rady Gminy, poproszono wójta o poczynienie oszczędności, m.in. w administracji. Nie wiadomo też, na jaką kwotę wójt Chodorski zamierza zadłużyć gminę.

– Niemniej jednak po rozstrzygnięciu rekrutacji i zatrudnieniu naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych wrócimy do tematu zmniejszenia wydatków bieżących w oświacie, ale nie tylko. Z uwagi na powagę sprawy i krótki czas przed najbliższą sesją Rady Gminy nie chcemy w tym momencie podejmować pochopnych decyzji w sprawie oszczędności – mówi Michał Smoliński.

Jabłonna Dla Mieszkańców