Jeden radny bez komisji

Witold Modzelewski pomimo tego, że w październikowych wyborach samorządowych uzyskał mandat radnego, nie zasiada w żadnej ze stałych komisji gminnych. Radni z tzw. grupy Chodorskiego „ukarali” byłego przewodniczącego Rady Gminy.

Podczas poniedziałkowej sesji radni z gm. Jabłonna dzielili miejsca w komisjach. Spośród 15-osobowej Rady Gminy jeden radny nie będzie pracował w żadnej z komisji gminnych. Chodzi o Witolda Modzelewskiego, przewodniczącego Rady Gminy w kadencji 2014-2018.

Witold Modzelewski zgłosił się do pracy w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, jednak jego kandydatura nie spotkała się z akceptacją radnych z obozu wójta, którzy do składu tej komisji postanowili wytypować inne osoby. Możliwe, że w radni z tzw. grupy Chodorskiego postanowili „ukarać” swojego kolegę z rady. W poprzedniej kadencji dochodziło bowiem do częstych sporów między wójtem Chodorskim a przewodniczącym Modzelewskim.

Należy pamiętać, że komisje Rady Gminy są komisjami tematycznymi i przy doborze ich składu rada powinna kierować się wiedzą lub zainteresowaniami radnego zbieżnymi z tematyką prac tejże komisji. Komisje powinny dostarczać fachowych i koniecznych informacji i opinii, co do spraw przedstawionych do rozstrzygnięcia przez Radę Gminy.

Komisja Rozwoju:
– Artur Szymkowski (14 głosów)
– Joanna Doktor (14)
– Bogumiła Majewska (13)
– Adam Piątkowski (14)
– Witold Urbański (15)
– Mirosław Urbański (14)
– Tomasz Wodzyński (14)
– Dorota Kobus (12)
– Wojciech Nowosiński (11)

Do komisji nie dostały się: Aneta Mrozek (6) i Katarzyna Lulis-Rzeszut (7).

Komisja Rewizyjna:
– Bogumiła Majewska
– Tomasz Rybałko
– Tomasz Wodzyński
– Witold Urbański

Komisja Spraw Społecznych:
– Radomir Czauderna
– Hanna Grzelak
– Aneta Mrozek
– Katarzyna Lulis-Rzeszut
– Bogumiła Majewska

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
– Tomasz Rybałko (11)
– Aneta Mrozek (14)
– Adam Piątkowski (15)
– Katarzyna Lulis-Rzeszut (12)
– Bogumiła Majewska (15)

Do komisji nie dostała się Dorota Kobus (6).

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego:
– Witold Urbański (14)
– Artur Szymkowski (15)
– Bogumiła Majewska (10)
– Dorota Kobus (10)
– Hanna Grzelak (11)

Do komisji nie dostali się: Mirosław Urbański (9) i Witold Modzelewski (7).