Jak pracują radni?

Mimo że radny Nowosiński powinien otrzymać za poprzedni miesiąc pomniejszoną dietę, zainkasował pełny ryczałt. Urząd Gminy milczy, czy wystąpi o zwrot 20%. Sprawdzamy wrześniową frekwencję radnych.

Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak radni przykładają się do swoich obowiązków. Tym razem sprawdziliśmy listy obecności radnych podczas wrześniowej sesji Rady Gminy oraz posiedzeń merytorycznych komisji. Okazało się, że pomniejszoną dietę otrzymał tylko jeden z nich. Tomasz Wodzyński nie uczestniczył ani w sesji, ani w obradach Komisji Rozwoju, Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej, których jest członkiem. Jak udało się nam ustalić, powodem nieobecności były kłopoty ze zdrowiem.

Pomniejszoną dietę powinien otrzymać również Wojciech Nowosiński. Zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad naliczania diet przysługujących radnym Gminy Jabłonna, za obecność na sesji uznaje się pobyt radnego, przekraczający połowę czasu trwania obrad. W. Nowosiński nie spełnił tego wymogu, wychodząc jeszcze w trakcie debaty na temat służby zdrowia, a co za tym idzie nie powinien otrzymać pełnej diety. Zapytaliśmy urząd dlaczego radnemu nie wypłacono potrąconej diety i czy gmina wystąpi o zwrot 20%. Niestety nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Należy podkreślić dobrą frekwencję podczas posiedzeń komisji. Wszyscy radni, nie licząc T. Wodzyńskiego, byli obecni na obradach. Pojawił się nawet Paweł Krajewski, który jeszcze miesiąc wcześniej nie miał czasu na wypełnianie obowiązków związanych z uzyskanym mandatem. Na ostatniej sesji tłumaczył, że prowadzi intensywne życie zawodowe i przeniesienie posiedzeń Komisji Spraw Społecznych na godziny popołudniowe, pomogłoby mu w uczestniczeniu w obradach.

dsc_0994

Radny Krajewski zaczął pojawiać się na komisjach

– Każdy z nas podejmując się bycia radnym, wiedział jakie obowiązki na nim ciążą. Wspólnie decydowaliśmy o terminach posiedzeń komisji i również o ich godzinach. Nie rozumiem dlaczego do tej pory, prawie przez 2 lata nie przeszkadzało panu uczestniczyć w posiedzeniach komisji, a teraz raptem już tak – dziwiła się Teresa Gałecka, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych.

Sprawdziliśmy frekwencję radnego Krajewskiego w okresie od sierpnia poprzedniego roku do września br. Opuścił on 10 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, 4 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz tylko jedną sesję. W tym czasie odbyło się łącznie 30 obrad wspomnianych komisji i 15 sesji. Zgodnie z prawem lokalnym gm. Jabłonna, radny ma potrąconą dietę, jeśli nie uczestniczy w sesjach.

Jabłonna Dla Mieszkańców