Ale jaja w jabłonowskiej szkole

Jolanta Braun, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonnie złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie posłużenia się nieprawdziwym dokumentem. Chodziło  o fakturę za… 210 jajek o wartości 152,15 zł. Prokuratura nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego i umorzyła postępowanie. Czy dyrektor teraz przeprosi pracowników?

Pod koniec grudnia 2017 roku Prokuratura Rejonowa w Legionowa umorzyła sprawę dotyczącą zawiadomienia dyrektora jabłonowskiej podstawówki odnośnie rzekomo sfałszowanej faktury.

– Sprawa […] została umorzona na podstawie art. 17 S 1 pkt 2 kpk wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. W przedmiotowym postępowaniu nie były postawiane zarzuty – informuje Prokuratura Rejonowa w Legionowie.

J. Braun złożyła zawiadomienie do prokuratury 14 listopada 2017 roku. Wśród nauczycieli czy rodziców aż wrzało, że któryś z pracowników mógł sfałszować dokumenty. Polotek nie było końca. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że zawiadomienie pani dyrektor dotyczyło faktury za 210 jajek o wartości 152,15 zł.

– Sprawa wyjaśniła się, nie doszło do żadnego fałszerstwa, ale pozostaje pewien niesmak. Przez długi czas o naszej szkole było głośno i niestety w negatywnym kontekście. Czy warto było robić aferę o kilkaset złotych? Pani dyrektor powinna przeprosić pracowników kuchni, ponieważ chodziły na ich temat różne plotki – mówi nam jeden z rodziców.

Na ten temat porozmawialiśmy z J. Braun.

Jabłonna Dla Mieszkańców: Faktura, która miała być nieprawdziwym dokumentem, dotyczyła  210 sztuk jajek o wartości 152,15 zł. Czy uważa Pani, że zawiadomienie dotyczące tak niskiej kwoty było warte szkody, którą spowodowało w zakresie wizerunku szkoły? Nadmieniam, że prokuratura nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego.
Jolanta Braun: Ocena zdarzeń, faktów i okoliczności nie stanowi informacji publicznej.

JDM: Czy w związku z postanowieniem prokuratury przeprosi Pani pracowników kuchni w związku ze złożonym zawiadomieniem?
J. Braun: Żądana informacja nie stanowi informacji publicznej.

Przypomnijmy, że dyrektor szkoły złożyła zawiadomienie dzień po wpłynięciu do Urzędu Gminy listu otwartego napisanego przez pracowników szkoły, w którym negatywnie wypowiedzieli się na temat działań J. Braun. Czy dyrektor, żeby przyciszyć komentarze na swój temat, chciała zrobić aferę o 210 jajek?

Jabłonna Dla Mieszkańców