Jabłonna solidaryzuje się z Legionowem. Będzie referendum?

Rada Gminy Jabłonna przegłosowała stanowisko w sprawie referendum dotyczącego możliwości włączenia Legionowa w granice metropolii warszawskiej, które odbyło się pod koniec marca u naszych sąsiadów. Blisko 18 tysięcy tamtejszych mieszkańców zagłosowało przeciwko realizacji pomysłu Prawa i Sprawiedliwości. Możliwe, że podobne referendum zostanie zorganizowane na terenie w gm. Jabłonna.

Podczas marcowej sesji radny Mariusz Grzybek przedstawił stanowisko Rady Gminy w sprawie legionowskiego referendum. Radni przegłosowali poniższe stanowisko jednomyślnie.

Stanowisko Rady Gminy Jabłonna

W nawiązaniu do uchwały nr XXXII/298/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego w sprawie „wyrażenia stanowiska Rady Gminy Jabłonna dotyczącego projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy, druk sejmowy 1259, Rada Gminy solidaryzuje się z mieszkańcami i władzami Legionowa, i w pełni popiera wynik referendum w Legionowie, dotyczący nieobejmowania gminy miejskiej Legionowo przez miasto stołeczne Warszawa, jako metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego.

Ufamy, że metropolie są dobrym pomysłem na funkcjonowanie dużych miast i otaczających je gmin, jednak warunkiem wspólnych związków powinna być dobrowolność. W demokracji należy szanować wolę wyborców, dlatego Rada Gminy Jabłonna, w swojej uchwale, wyraziła dezaprobatę wobec skierowania do Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy bez uprzedniego przeprowadzenia konsultacji ze wspólnotami samorządowymi, których projekt dotyczy.

Gratulujemy zatem mieszkańcom Legionowa ich obywatelskiej postawy, determinacji i zaangażowania w życie Małej Ojczyzny. Głos mieszkańców Legionowa, które wytycza drogę dla demokracji, został usłyszany przez polskie społeczeństwo. Referendum w Legionowie jest sukcesem jego mieszkańców i władz, ale przede wszystkim wyrażeniem troski o przyszłość miasta – stolicy powiatu legionowskiego. Dla nas, sąsiadów Legionowa, którego korzenie związane są z gminą Jabłonna, sukces mieszkańców Legionowa szczególnie cieszy, dlatego szczerze Wam gratulujemy.

Radni Gminy Jabłonna

Podczas legionowskiego referendum, mieszkańcy odpowiedzieli na jedno pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo?”. Aż 17.793 mieszkańców, czyli 94,27% powiedziało, że nie chce być częścią metropolii warszawskiej. Za włączeniem Legionowa w granice metropolii warszawskiej zagłosowało jedynie 5,73%. Frekwencja wyniosła 46,72%.

Wyniki referendum skomentował również Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy: – Nie często zdarza się, aby obywatele opowiedzieli się tak jednogłośnie za jakąś ideą. Mimo wielu podziałów, które obecnie możemy obserwować, mieszkańcy Legionowa zjednoczyli się, by pokazać siłę swojego głosu. Dziękujemy wam, że stanęliście w obronie nie tylko swojego miasta, ale i samorządności, która szczególnie dziś jest tak ważna dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Możliwość samodzielnego decydowania o losach swojego miasta, swojej małej ojczyzny to niewątpliwie jeden z największych plusów demokracji. To właśnie wy mieszkańcy pokazaliście nam wszystkim jak należy z niej korzystać.

W ostatnich dniach kolejna gmina z terenu powiatu legionowskiego zdecydowała się na organizację referendum. 14 maja mieszkańcy Nieporętu odpowiedzą na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Nieporęt”.

– Być może my również staniemy przed tym, że będziemy dyskutowali na temat, czy powinniśmy podjąć się przeprowadzenia referendum, jeśli chodzi o dalszy los naszej gminy – mówił podczas ostatniej sesji W. Modzelewski.

Przewodniczący rady jest zdania, że jeśli pozostałe gminy podejmą uchwały dotyczące przeprowadzenia lokalnych referendów, gm. Jabłonna powinna się z nimi solidaryzować i uczynić to samo.

W najbliższych dniach na naszym portalu opublikujemy wywiad z Romanem Smogorzewskim, prezydentem Legionowa, w którym opowiedział nam o kulisach legionowskiego referendum oraz odniósł się do możliwości organizacji referendum na terenie gm. Jabłonna.

Jabłonna Dla Mieszkańców