Inwestycje w Bożej Woli odłożone na lata?

Od lat mieszkańcy ulicy Modrzewiowej w Bożej Woli czekają na generalny remont ich drogi. Została ona zniszczona przez ciężarówki, które jeździły tamtędy do pobliskiej piaskarni. Dziś piaskarni już nie ma, pozostała za to zniszczona droga. Zanosi się na to, że w najbliższych latach Urząd Gminy nie zdecyduje się na przebudowę ulicy Modrzewiowej.

– Czy gmina planuje naprawę ul. Modrzewiowej? Ona została bardzo zniszczona, kiedy jeszcze funkcjonowała piaskarnia. Jeździły po niej bardzo ciężkie wozy z piachem – zapytał podczas wtorkowego zebrania wiejskiego mieszkaniec Bożej Woli.

Wójt nie był w stanie przedstawić konkretnego terminu realizacji inwestycji.

– Możemy rozważać modernizację, przebudowę czy zmianę nawierzchni na ul. Modrzewiowej w chwili, gdy wykonamy tam media. Wcześniej nie planujemy takiej inwestycji – odpowiedział wójt Jarosław Chodorski.

Zanosi się na to, że inwestycja zostanie wykonana dopiero za kilka lat. Nie wiadomo bowiem, kiedy na ul. Modrzewiowej powstaną sieć wodociągowa i kanalizacja.

– Jeśli chodzi o kanalizację, na dzień dzisiejszy takiej możliwości technicznej nie mamy, żeby to robić – tłumaczył wójt, mówiąc także o pozostałych ulicach tej miejscowości. – Będziemy rozważać w kolejnych latach możliwość podłączenia do Nowego Dworu. Takie możliwości techniczne są, tylko są to skomplikowane procedury. Nie chciałbym państwu składać jakichś deklaracji, że rozpoczniemy, bo wszystkiego na raz nie zrobimy – dodał. 

Warto zauważyć, że w tej kadencji gmina wykonała generalną przebudowę ul. Dębowej w Bożej Woli. Prace zrealizowano, mimo że nie były tam wykonane media, o których wójt teraz mówi w przypadku ul. Modrzewiowej.

Obecnie trwa sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Dębowej, Brzozowej, Klonowej, Modlińskiej i Modrzewiowej. Gmina przeznaczyła na ten cel 55.104 zł. Wspomniana dokumentacja ma być przygotowana do końca roku, natomiast w następnym uzyskane pozwolenie na budowę. Nie wiadomo jednak, jak szybko gmina zdecyduje się na wykonanie inwestycji.

– Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, są trzy lata do kiedy to pozwolenie jest ważne. Także w kolejnych latach będziemy to planować – poinformował wójt.

Jabłonna Dla Mieszkańców