Imigranci z Erytrei trafią do Jabłonny? [aktualizacja]

Wojewoda Jacek Kozłowski sonduje u mazowieckich samorządów możliwość przyjęcia uchodźców. Kandydat KW KORWiN informuje, że Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnie może zostać wyznaczony na jedno z miejsc, gdzie ulokowana zostanie grupa imigrantów z Erytrei.

– Chcemy stworzyć platformę współpracy administracji rządowej, samorządu, organizacji pozarządowych oraz Kościoła w zakresie przygotowań do przyjęcia uchodźców. Chciałbym, abyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni za sprawny i godny sposób przyjęcia uchodźców – mówił podczas XVIII Forum Cudzoziemców, które zorganizowano w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Kozłowski.

J. Kozłowski już wcześniej stwierdził, że połowa przyjeżdżających do Polski cudzoziemców trafia przede wszystkim do Warszawy i okolic.

Jak udało się nam dowiedzieć, wojewoda – na prośbę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – zwrócił się do wszystkich mazowieckich samorządów, w tym. gm. Jabłonna, o przekazanie wstępnych informacji o możliwościach przyjęcia uchodźców.

– Pisma mają związek ze standardową procedurą operacyjną zawartą w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, dotyczącą masowego napływu cudzoziemców. Działania mają za zadanie skoordynowanie przygotowania wojewodów do ewentualnego zapewnienia warunków bytowych cudzoziemcom oraz sprawdzenie procedur i planów, które mogłyby być wykorzystane w sytuacji nagłego przybycia cudzoziemców. Urząd Wojewódzki zbiera dane mające charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią wiążącej deklaracji ze strony samorządów – zapewnia zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

Na początku października Sławomir Guzik, kandydat do Sejmu z KW KORWiN poinformował na Facebooku, że „Instytut technologii i żywienia zwierząt w Jabłonnie k. Warszawy może zostać wyznaczony na jedno z miejsc gdzie ulokowana zostanie grupa islamskich imigrantów z Erytrei. Blisko jest kościół, szkoła, plac zabaw, pałac i park, ścieżka rowerowa, gdzie poruszają się samotnie dojeżdżający do pracy, oraz zalesione ścieżki prowadzące nad Wisłę”.

slawomir guzik

Instytut należący do Polskiej Akademii Nauk znajduje się na ul. Instytuckiej 3 w Jabłonnie.

AKTUALIZACJA

Przed godz. 13.00 otrzymaliśmy stanowisko Andrzeja Hermana, zastępcy dyrektora d/s naukowych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, w którym informuje, że instytut nie został wyznaczony jako miejsce, gdzie miałaby być ulokowana grupa imigrantów. Jednocześnie podkreśla, że nie toczyły i nie toczą się w tej sprawie rozmowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Na odpowiedź Sławomira Guzika nie musieliśmy długo czekać:

imigranci

Jabłonna Dla Mieszkańców