Ile zarabia sołtys?

Wielu mieszkańców zastanawia się, jak duże wynagrodzenia trafiają na konto bankowe sołtysów z terenu gm. Jabłonna. Miesięcznie z tytułu diet inkasują po 450 złotych, a to jeszcze nie wszystko.

Głównym źródłem zarobku sołtysa jest jego dieta. Na mocy prawa lokalnego sołtys otrzymuje miesięcznie 450 zł. Jeśli jednak jest nieobecny na posiedzeniu Rady Gminy, dieta ulega obniżeniu o 20%.

Sołtys otrzymuje również wynagrodzenie za dostarczanie decyzji wymiarowych na dany rok. W tym roku kwota od każdej dostarczonej decyzji wynosi 2,50 zł.

Ponadto sołtys pełni rolę inkasenta pobierającego i przekazującego na konto gminy podatek od osób fizycznych. Prowizja dla sołtysów Jabłonny i Chotomowa wynosi 9%, natomiast pozostałych sołectw 15%.

Jabłonna Dla Mieszkańców