Hojni parafianie z Rajszewa, Skierd i Trzcian

Wielką wspaniałomyślnością wykazali się mieszkańcy Rajszewa, Skierd i Trzcian. Przy okazji roznoszenia tradycyjnego opłatka wigilijnego, złożyli ofiary w wysokości 12.000 złotych na budowę kościoła w Rajszewie.

W poprzednim miesiącu proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Rajszewie ogłosił, że księża będą roznosili opłatek na terenie parafii. Zapowiedział również, że ofiary składane przy tej okazji, będą przeznaczone na budowę kościoła. Jak okazało się, parafianie byli szczodrzy. Księża zebrali łącznie 12.000 zł.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Rajszewie