Harmonogramy odbioru odpadów w 2020. Znamy terminy

Od 1 stycznia 2020 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gm. Jabłonna będzie zajmowało się konsorcjum firm: MS-EKO oraz EKO-MAX Recykling. Urząd Gminy opublikował harmonogramy odbioru odpadów na styczeń, luty i marzec. 

Jak zapowiada gmina, harmonogramy na kolejne miesiące zostaną opublikowane w marcu. Do tego czasu wykonawca może dokonać zmian w poszczególnych rejonach.

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych pozostanie na tym samym poziomie. W styczniu 2020 r. odebrane będą choinki (poświąteczne), w kwietniu i we wrześniu odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia oraz zużyte opony. W miesiącach od stycznia do maja oraz od października do grudnia odbierany będzie popiół z palenisk domowych – informuje Urząd Gminy.

Zwiększona zostanie częstotliwość odbioru bioodpadów: od stycznia do marca i od listopada do grudnia będzie odbywać się co 4 tygodnie, natomiast od kwietnia do października co 2 tygodnie (a w zabudowie wielorodzinnej co tydzień).

Odpady z ogrodów, takie jak skoszona trawa, liście, resztki roślin i kwiatów, gałęzie, odbierane będą w workach brązowych, 120-litrowych. Nową kategorią będę odpady biodegradowalne kuchenne takie jak odpady warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki jaj, fusy, na które przeznaczone zostaną 60 l. brązowe worki. Na odpady segregowane (3 frakcje), popiół i bioodpady worki dostarczy wykonawca.

Harmonogramy: