Grudniowy Festiwal Poetycki w Belgradzie

W drugiej połowie grudnia 2018 r. w Belgradzie odbywał się dwudniowy Festiwal Poetycki „Niegoszowe Wieczory Poezji”. Na zaproszenie wydawnictwa „Stampar Makarije” oraz czarnogórskich poetów: Radomira Uljarevića i Milutina Mićovića uczestniczyła w nim dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie, Anna Czachorowska.

Pierwszy dzień festiwalu to sympozjum zorganizowane w Centrum Literatury Serbskiej w Belgradzie, poświęcone twórczości jednego z najwybitniejszych twórców w literaturze serbskiej Piotrowi II Petrovićowi Niegoszowi (tworzył w I połowie XIX wieku, był władcą i metropolitą Czarnogóry. Niegosz w dziejach literatury serbskiej zapisał się jako autor „Górskiego wieńca” – narodowej epopei czarnogórskiej). Tego samego dnia wieczorem, odbyła się promocja najnowszego wydania poematu P. P. Niegosza – „Promień mikrokosmosu” w wersji dwujęzycznej serbsko-rosyjskiej.

Drugi dzień festiwalu to spotkanie w auli Narodowego Uniwersytetu Belgradzkiego, gdzie swoje wiersze czytali głównie poeci serbscy. Zaproszeni z zagranicy goście czytali swoje wiersze w oryginale ( Nina Gabrielyan – Rosja, Anna Czachorowska – Polska) a prezenterka telewizyjna, moderatorka spotkania czytała je przetłumaczone na język serbski. Sala Uniwersytetu była wypełniona po brzegi. Serbowie kochają poezję!

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie