Gmina zapłaci blisko 1.000.000 złotych odszkodowania

Urząd Gminy zawarł ugodę  z Fabryką Okien Spectrum i będzie musiał zapłacić 943.783 złotych w związku z produkcją i montażem stolarki PCV i ślusarki aluminiowej w Szkole Podstawowej w Chotomowie w 2014 roku. Gmina nie odwoływała się od wyroku sądu.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy zarezerwowano w jabłonowskim budżecie kwotę 943.783 zł na wypłatę odszkodowania dla firmy Fabryka Okien Spectrum. Urząd musi zapłacić bowiem odszkodowanie, koszty zastępstwa procesowego, odsetki za okres od 6 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty i zwrócić opłatę sądową.

– Zgodnie z wyrokiem Sądu Fabryka Okien „Spectrum” była podwykonawcą firmy Polbud, która była wykonawcą budowy Szkoły Podstawowej w Chotomowie. Niestety fabryka okien nie otrzymała zapłaty za wykonane prace związane z produkcją i montażem stolarki PCV i ślusarki aluminiowej od firmy Polbud. Dlatego też fabryka wystąpiła do sądu o solidarną zapłatę wraz z należnymi odsetkami czego efektem jest wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 16 kwietnia 2016 roku – informuje Urząd Gminy.

Gmina zawarła porozumienie z firmą, na mocy którego odsetki pomniejszono o 20%.

Jabłonna Dla Mieszkańców