Gmina przygotowana na nadejście zimy

Urząd rozstrzygnął przetargi na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników i miejsc postojowych w sezonie zimowym 2015/2016. Pierwszym zadaniem zajmie się firma ANETKA z Nowego Dworu Mazowieckiego, natomiast za drugie będzie odpowiedzialny TIP-TOP z Sierpca.

Zimowym utrzymaniem ok. 60 km dróg gminnych zajmie się P.P.H.U. ANETKA z Nowego Dworu Mazowieckiego. Firma otrzyma w zamian 241.385,43 zł. Prace w sezonie zimowym będą polegać na płużeniu dróg na całej szerokości jezdni, likwidacji śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo-solną na całej szerokości oraz uprzątaniu śniegu łącznie z wywozem. Jak informuje gmina, zakres prac będzie modyfikowany w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

94.575,58 zł zainkasuje TIP-TOP z Sierpca za zimowe utrzymanie chodników i miejsc postojowych. Na terenie gminy jest 37 km chodników. Urząd poinformował, że firma jest zobligowana do płużenia, likwidacji śliskości oraz uprzątania śniegu łącznie z wywozem.

Jabłonna Dla Mieszkańców