Coraz mniej bezrobotnych w Jabłonnie

W 2015 roku liczba bezrobotnych na terenie gm. Jabłonna systematycznie maleje. Podobnie stopy bezrobocia w powiecie legionowskim i województwie mazowieckim są najniższe od miesięcy.

We wrześniu br. (na koniec miesiąca sprawozdawczego) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie było zarejestrowanych 565 osób bezrobotnych z gm. Jabłonna. To o 111 mniej niż jeszcze rok wcześniej. Od lutego 2015 roku liczba bezrobotnych maleje z miesiąca na miesiąc. Ze szczegółowymi danymi można zapoznać się poniżej.

bezrobocie

Uwaga! Dane dotyczące liczby bezrobotnych są przedstawione na koniec każdego miesiąca sprawozdawczego i dotyczą jedynie mieszkańców gm. Jabłonna.

Jabłonna Dla Mieszkańców