Gmina płaci za wynajem Domu Ogrodnika

W poprzednim roku w Domu Ogrodnika odbyło się szkolenie dotyczące programu rewitalizacji gm. Jabłonna. Mimo że spotkanie zostało zorganizowane tylko i wyłącznie dla miejscowych urzędników, Gminne Centrum Kultury i Sportu wystawiło Urzędowi Gminy fakturę za wynajem jednej z sal.

7 października 2016 roku w GCKiS jabłonowscy urzędnicy odbywali szkolenie na temat rewitalizacji. Wynajem sali w Domu Ogrodnika kosztował gminę 1000 zł. W ramach wynajmu GCKiS zobowiązał się zapewnić rzutnik, nagłośnienie oraz odpowiednią liczbę stołów i krzeseł.

– Wybór GCKiS na miejsce szkolenia związany był z faktem, że ceny wynajmu sali szkoleniowej były niższe od cen innych sal znajdujących się w gminie i są to ceny niekomercyjne. GCKiS jest Samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną i w ramach planowanego budżetu ma pozycję jak przychody (dochody) czyli może prowadzić działalność gospodarczą i wystawiać faktury. Dlatego też możliwe i uzasadnione było wybranie tego właśnie miejsca na przeprowadzenie szkolenia – Michał Smoliński, kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej tłumaczy wybór Domu Ogrodnika jako miejsca szkolenia.

Nikogo nie powinien dziwić wybór miejsca szkolenia. Zastanawia jedynie, dlaczego Urząd Gminy płaci za wykonanie usługi własnej jednostce. M. Smoliński zauważa, że koszt przeprowadzenia szkolenia był współfinansowany z Unii Europejskiej.

Zapytaliśmy zatem, czy GCKiS będzie wystawiał kolejne faktury – na przykład za udostępnienie sali pod obrady Rady Gminy. Urząd Gminy poinformował, że nie.

Jabłonna Dla Mieszkańców