Gmina nie dała kasy na ferie w szkołach

Na początku stycznia zastanawialiśmy się, czy wójt Chodorski znajdzie środki finansowe na dodatkowe zajęcia w szkołach w czasie ferii. Znalazł – w budżetach placówek oświatowych. Na koniec roku Rada Gminy będzie musiała przekazać szkołom brakujące pieniądze?

Jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych, na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu ustalono, że dzieci z terenu gm. Jabłonna będą mogły uczestniczyć w trakcie ferii w zajęciach przygotowanych przez gminne szkoły. Panie dyrektorki nie widziały problemu, by podjąć się zadania. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonnie zaznaczyła jedynie, że w swoim budżecie nie ma zaplanowanych środków na dodatkowe zajęcia. Kwestie finansowe miały zostać dogadane z wójtem w piątek, kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem ferii zimowych.

– Pan wójt na tym spotkaniu zakomunikował dyrektorom, żeby szukali pieniędzy w swoich budżetach, ponieważ on nie ma środków. Tak się nie robi, trzeba było powiedzieć na samym początku, czy te pieniądze są, a nie w piątek o godz. 13.00. To było zagranie poniżej pasa. – ocenił podczas środowej sesji Rady Gminy Arkadiusz Syguła. – Jeżeli szkołom zabraknie funduszy, to Rada Gminy w grudniu przyzna im dodatkowe pieniądze – kontynuował radny.

– Nie rozumiem o czym pan do mnie mów. Pan jest czyimś adwokatem? – odpowiedział wójt Jarosław Chodorski.

– Czy pan powiedział skąd dyrektorzy mają wziąć pieniądze? – dopytywał radny.

Wójt stwierdził, że nie oznajmił tego paniom dyrektorkom, ale te same wyszły z inicjatywą, że mają poczynione oszczędności.

– Formę zajęć wakacyjnych jestem w stanie przygotować i przedstawić w profesjonalny sposób. Jeśli państwo robią coś na ostatnią chwilę i chcą wprowadzić zmianę tydzień przed, to nawet nie można znaleźć wychowawców. Nikt nie przyszedł do mnie, że brakuje środków. Panie dyrektorki zadeklarowały, że je znajdą – poinformował wójt.

– Jako radni wykonaliśmy pracę za pana, bo to pana obowiązkiem było zorganizowanie ferii. Zajęcia w szkołach były potrzebne, do sołtysów zgłaszali się ludzie. Panie wójcie, dzisiaj pan bawi mnie strasznie – odpowiedział zdenerwowany radny Syguła.

Jabłonna Dla Mieszkańców