Gmina będzie wypłacać odszkodowania

Starosta wydał już siedem decyzji dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań, jakie gmina będzie musiała wypłacić właścicielom gruntów wywłaszczonych pod drogę 5KX w Jabłonnie. Jest to kwota blisko 225 tysięcy złotych, a kolejne sprawy są jeszcze w toku.

Na styczniowej sesji Rady Gminy przewodniczący Witold Modzelewski zapytał o rozstrzygnięcia starosty w sprawie wywłaszczenia gruntów pod drogę 5KX, które wpływają do Urzędu Gminy. W. Modzelewski przyznał, że docierają do niego informacje, że wysokość odszkodowań przekracza 400.000 zł.

– Ja wiem o kwocie 120.000 zł. Pana informacja jest chyba nieprecyzyjna, ale sprawdzimy – odpowiedziała Joanna Gwadera, sekretarz gminy.

Jak okazało się starosta w grudniu ub.r. i styczniu br. wydał 7 decyzji dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań. Dotyczą one 36 osób i łączna wysokość odszkodowań wynosi 224.865,00 zł. Starostwo poinformowało nas w poniedziałek, że dwie sprawy są jeszcze w toku. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że wspomniana kwota jeszcze wzrośnie.

– Pan wójt podjął działania spotykania się z osobami, których dotyczą decyzje, w celu wynegocjowania stawek innych niż są wskazane w decyzji. Staramy się przekonywać mieszkańców, że po naszej stronie jest przywilej czy prawo polegające na możliwości odwołania się i wtedy perspektywa uzyskania tych pieniędzy w jakimś tam czasie oddala się. Zwracamy się o rozsądne podejście – powiedziała na sesji sekretarz.

Jabłonna Dla Mieszkańców