Fatalny stan wody na Osiedlu Pogodne

– Tak wygląda woda w Chotomowie w ok. cmentarza – Osiedle Pogodne – pisze Życie Chotomowa i załącza zdjęcie słoika z całkowicie czarną wodą. Mieszkańcy dopytują wójta, kiedy Urząd Gminy rozpocznie budowę sieci wodociągowej w ich okolicy.

Życie Chotomowa przypomina, „że projekt wodociągu wraz z pozwoleniem na budowę został wykonany na wniosek radnych w poprzedniej kadencji, a w obecnej nie jest realizowany i leży na gminnej półce”.

– Rada Osiedla Pogodne wystąpiła do Wójta Gminy Jabłonna – Jarosława Chodorskiego z wnioskiem o ujęcie tego w budżecie. Wniosek został przyjęty w gminie (na dziennik podawczy) dwa miesiące temu i do tej pory nie ma odpowiedzi Wójta! Tak wygląda korespondencja z Urzędem Gminy i zainteresowanie władz mieszkańcami po wyborach – pisze Życie Chotomowa.

Fot. Życie Chotomowa