Fatalne drogi w Bożej Woli. Radna dopytuje o ich naprawę

– Chociaż jest zima i jest luty, to prosiłabym o wcześniejszy przetarg na bieżące utrzymanie naszych dróg gminnych – zwróciła się w poprzednim miesiącu do urzędu radna Gałecka. W 2017 roku gmina dopiero we wrześniu wybrała firmę odpowiedzialną za bieżące utrzymanie dróg gruntowych.

Wiele dróg gruntowych w Bożej Woli jest w fatalnym stanie. Nie dziwi więc fakt, że kierowcy jadący ul. Brzozową, Magnolii czy Leśną muszą uważać, aby nie zniszczyć samochodów. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy ten temat poruszyła radna Teresa Gałecka, która przypomniała również, że w zeszłym roku znaleziono dość późno wykonawcę bieżącego utrzymania dróg gruntowych.

– Kiedy będzie ogłoszony przetarg na bieżące utrzymanie dróg w naszej gminie? – dopytywała radna.

Niestety T. Gałecka nie uzyskała odpowiedzi. W sali obrad z urzędu nie było nikogo poza radcą prawnym, protokolantką oraz urzędniczką filmującą sesję. Należy mieć nadzieję, że mieszkańcy nie będą musieli czekać na rozpoczęcie prac, tyle co w ubiegłym roku. Mimo że wtedy wiele dróg w Bożej Woli i pozostałych sołectwach wymagało interwencji już wiosną, wykonawca robót został wybrany dopiero we wrześniu.

– Boża Wola została potraktowana po macoszemu przez organ wykonawczy. Tam żadna droga nie była zrobiona. Poprosiłabym, żeby pan wójt pojechał na ul. Brzozową, Magnolii, Leśną i zobaczył jak tam wyglądają drogi – oceniła radna.

Jabłonna Dla Mieszkańców