E-Opieka w gm. Jabłonna

Gmina Jabłonna przystąpiła do projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Co zostanie wykonane w ramach projektu?

Liderem projektu jest m.st. Warszawa a partnerami gminy: Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, Raszyn, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów oraz Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

W ramach projektu będą realizowane różnorakie działania na rzecz osób wymagających wsparcia. M.in. planowane jest stworzenie centrum wsparcia 24/7 świadczącego teleusługi oraz teleopiekę ze szczególnym uwzględnieniem e-usług, które będzie posiadało podstawowe informacje o wszystkich podopiecznych z obszaru Warszawy i gmin uczestniczących w projekcie. Na podstawie danych zgromadzonych przez centrum wsparcia będzie podejmowana decyzja o rodzaju pomocy (np. wezwanie pogotowia ratunkowego, powiadomienie pracownika socjalnego, członka rodziny o zdarzeniu lub niepokojących objawach, powiadomienie innych służb np. policji, straży pożarnej itp.), która zostanie udzielona.

Źródło: Gmina Jabłonna