Dziś rozmawiają o budowie przedszkola w Chotomowie

Dziś podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu będą ważyć się losy terminu rozpoczęcia budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie. Jeden z radnych zamierza zgłosić wniosek o zapisanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej 6,5 mln zł na tę inwestycję.

W poniedziałek, tj. 26 marca o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W trakcie obrad zostanie poruszony temat budowy nowego przedszkola przy ul. Żeligowskiego w Chotomowie.

– Zamierzam wprowadzić do WPF 6,5 mln zł na budowę przedszkola. Na dziś nie ma zapisanych pieniędzy na tę inwestycję. W budżecie jest tylko 550 tys. zł, w tym na remont budynku, dlatego chciałbym, żeby w tym roku przeznaczyć te pieniądze na wykonanie dokumentacji projektowej i wyburzenie budynku. Przy dobrej organizacji, być może uda się nam w tym roku wylać fundamenty – mówi Arkadiusz Syguła, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Zwróciliśmy uwagę, że wójt planuje wprowadzić dzieci do nowego przedszkola dopiero za 3 lata.

– Pani sekretarz przekazała takie informacje podczas Komisji Rozwoju. Myślę jednak, że w 3 lata powstają ogromne osiedla mieszkaniowe, natomiast 10- czy 12-oddziałowe przedszkole można wybudować zdecydowanie szybciej – twierdzi radny Syguła.

Jabłonna Dla Mieszkańców