Jak dyrektorzy dbają o swoich nauczycieli?

Od wielu lat na terenie naszej gminy obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty, podczas którego docenia się ich zaangażowanie oraz ciężką pracę wkładaną w wychowanie i kształcenie naszych dzieci. W tym roku pojawił się jednak pewien zgrzyt. W Szkole Podstawowej w Jabłonnie przy wręczeniu nagród pominięto większość nauczycieli.

W październiku na terenie gminnych placówek oświatowych odbył się Dzień Edukacji Narodowej, podczas którego w trakcie specjalnych akademii składano życzenia i podziękowania nauczycielom oraz pracownikom szkół i przedszkoli za ich zaangażowanie w pracę związaną z kształceniem dzieci i młodzieży z terenu gm. Jabłonna. W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, nie zabrakło nagród pieniężnych przyznawanych uznaniowo przez dyrektorów placówek oświatowych. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, którzy dyrektorzy dbają o swoich nauczycieli.

– W 2017 r. na 53 zatrudnionych nagrodę otrzymało 40 pracowników w tym 31 nauczycieli. Nagrody zostały przyznane wszystkim uprawnionym pracownikom zgodnie z obowiązującym Regulaminem Nagród. Pracownicy, którzy nie otrzymali nagrody pieniężnej z powodu krótkiego okresu zatrudnienia, otrzymali indywidualne życzenia w formie pisemnej – informuje Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie na 78 zatrudnionych nauczycieli, nagrody otrzymało 64. Grażyna Sprawka, dyrektor SP1 w Chotomowie dodaje, że wszyscy pracownicy otrzymali życzenia podczas uroczystej akademii.

– Do 31.08.2017 r. zatrudnionych było 11 nauczycieli, od 1.09.2017 r. 25 nauczycieli – mówi Elżbieta Dąbrowska, dyrektor Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.

Nagrody pieniężne we wspomnianym przedszkolu otrzymało 9 nauczycieli. Pozostali, którzy ze względu na zbyt krótki okres zatrudnienia nie mogli dostać nagród dyrektora, otrzymali słodkie upominki. Dla porównania w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie na 19 nauczycieli, 10 otrzymało nagrody pieniężne.

– W naszej szkole doszło do sytuacji, która niestety może poróżnić nauczycieli i po prostu nie wpływa dobrze na atmosferę. W odróżnieniu od lat ubiegłych, tym razem nagrody otrzymała jedynie garstka nauczycieli. Pozostali, mimo że też są zaangażowani w swoją pracę, nie zostali docenieni. W poprzednich latach nauczyciele, którzy nie mogli otrzymać od dyrektora nagród pieniężnych ze względu na zbyt krótki okres zatrudnienia, otrzymywali słodycze. Teraz całkowicie zapomniano o sporej grupie nauczycieli – słyszymy od jednego z nauczycieli w Szkole Podstawowej w Jabłonnie.

W tym roku Jolanta Braun, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonnie nagrodziła jedynie 21 nauczycieli spośród 104. W poprzednich latach liczba nagrodzonych była zdecydowanie wyższa – rok temu 77 nauczycieli na 96, a dwa lata temu 68 nauczycieli na 98.

– Nagrody Dyrektora dla nauczycieli zostały przyznane w przedziale kwotowym 1500-2000 zł. Z okazji Dnia Edukacji złożyłam wszystkim nauczycielom życzenia. Nauczyciele brali udział w akademii. Rada Rodziców podziękowała również wszystkim nauczycielom za ich pracę wręczając drobne upominki w postaci aniołów – informuje Jolanta Braun, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonnie.

W poprzednich latach nagrody w jabłonowskiej szkole były skromniejsze, ponieważ zaczynały się już od kwoty 161,50 zł, ale mogła liczyć na nie dużo więcej nauczycieli aniżeli teraz.

Jabłonna Dla Mieszkańców