Dyrektor na Święta Bożego Narodzenia?

Prawdopodobnie jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia poznamy osobę, która zostanie dyrektorem SZPZOZ w Jabłonnie. Wydano zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na to stanowisko.

Na początku tego tygodnia wójt ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie. Według wymagań konkursowych przyszły dyrektor musi mieć co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i przynajmniej 3-letni staż pracy.

Kandydaci mogą składać aplikacje do 5 grudnia. Kilka dni później – 8 grudnia – spotka się komisji konkursowa, która zweryfikuje wszystkie zgłoszenia, po czym będzie przeprowadzać rozmowy indywidualne z kandydatami. Najpewniej jeszcze przed świętami zostanie wskazany kandydat na dyrektora ośrodków zdrowia.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Rada Gminy podjęła uchwałę o powołaniu komisji konkursowej. Jarosław Chodorski nie zgodził się z wyborem jej składu osobowego i zaskarżył podjętą uchwałę do wojewody. Podczas październikowej sesji poinformowano, że wojewoda nie stwierdził uchybień mogących wpłynąć na nieważność uchwały.

Jabłonna Dla Mieszkańców