Drogi nadal bez naprawy

Mimo że mamy już połowę czerwca, gmina nadal nie rozpoczęła prac związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg. Kierowcy i piesi narzekają na fatalny stan nawierzchni. W tym miesiącu dopiero ogłoszono przetarg.

Na początku maja w jabłonowskim urzędzie rozpadł się Referat Zamówień Publicznych. W związku z tym gmina nie była w stanie ogłosić przetargu związanego z naprawą dróg.

– Od miesięcy wspólnie z radną Teresą Gałecką ponaglałem pana wójta odnośnie rozpisania wspomnianego przetargu. Przez długi czas Urząd Gminy z powodu braku urzędników funkcjonował bez Referatu Zamówień Publicznych, jednak w końcu udało się rozwiązać zaistniały problem. Oferenci mają czas na składanie ofert do 22 czerwca – informuje na Facebooku radny Adam Krzyżanowski.

Urząd Gminy początkowo planował rozpisać przetarg już w I kwartale 2018 r.

Jabłonna Dla Mieszkańców