Doktor doktorowi nierówny

W poprzednim miesiącu Urząd Gminy poinformował, że w ośrodkach zdrowia zatrudniono sześciu lekarzy z tytułem naukowym doktora. Jak okazało się, pacjenci zostali wprowadzeni w błąd. W ośrodkach przyjmują lekarze medycyny.

Podczas sierpniowej sesji Rady Gminy miała miejsce dyskusja na temat lekarzy, którzy od września przyjmują w ośrodkach zdrowia w Jabłonnie i Chotomowie.

– Zatrudniliśmy 6 lekarzy do przychodni. Z jakimi tytułami naukowymi są ci lekarze? – zapytał radny Mariusz Grzybek.

– Ta informacja jest na stronie internetowej. Ja z pamięci nie pamiętam niestety. Są różnej specjalizacji – odpowiedział wójt Jarosław Chodorski.

Radny Grzybek nie dawał za wygraną i dalej dopytywał o tytułu naukowe lekarzy. Głos w dyskusji zabrał również Włodzimierz Kowalik, wiceprzewodniczący Rady Gminy, który zauważył, że na plakatach z herbem Urzędu Gminy wszyscy lekarzy są określeni jako doktorzy.

– To są faktycznie tytuły naukowe i specjalizacje. Podnieśliśmy jakość specjalizacji – wytłumaczył wójt.

W poprzednim tygodniu postanowiliśmy dopytać Urząd Gminy o tytuły naukowe lekarzy, którzy zostali zatrudnienia w gminnych ośrodkach zdrowia. Odpowiedź otrzymaliśmy w poniedziałek, 12 września.

– W ośrodkach zdrowia przyjmują lekarze medycyny, specjaliści. W pierwotnej wersji na stronie gminy użyliśmy formy grzecznościowej i stąd przy nazwiskach pojawił się skrót dr. By jednak nie wprowadzać nikogo w błąd informacja została poprawiona, a przed nazwiskami lekarzy znajdują się skróty lek. med. – poinformował Michał Smoliński, kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej.

Jabłonna Dla Mieszkańców