Cudzoziemcy: decyzja w jeden dzień

Od 3 października zezwolenie na pracę cudzoziemca lub zaproszenie dla niego można uzyskać podczas jednej wizyty w Urzędzie Wojewódzkim. Istnieje również możliwość składania wniosków drogą elektroniczną.

Osobiste złożenie wniosku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim możliwe jest po wcześniejszym umówieniu wizyty. W tym celu należy zadzwonić pod numer telefonu: 22 695 67 61 lub wysłać e-mail na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu). Wnioski o zezwolenie na pracę lub zaproszenie cudzoziemca można złożyć także drogą pocztową. Na decyzję czeka się wówczas około 30 dni. Pozytywne rozpatrzenie decyzji wymaga złożenia kompletu niezbędnych dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są pod nr telefonu całodobowej automatycznej infolinii Wydziału Spraw Cudzoziemców (22) 695 67 70 lub na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: TUTAJ i TUTAJ.

Źródło: Urząd Wojewódzki