CHOTOMÓW. Osiedle domów jednorodzinnych na działce Zgromadzenia Sióstr Narodzenia NMP?

Wszystko wskazuje na to, że przy ul. Żeligowskiego w Chotomowie powstanie nowe osiedle domów jednorodzinnych. 26 kwietnia do Urzędu Gminy wpłynął wniosek Zgromadzenia Sióstr Narodzenia NMP o zmianę przeznaczenia działki na mieszkalne jednorodzinne, po czym urzędnicy w ekspresowym tempie przygotowali uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu. – Zgłosiło się do mnie bardzo wielu mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa tego terenu i nie chcą tej zmiany – mówiła podczas sesji radna Aneta Mrozek. Tego samego dnia, 24 maja Rada Gminy przyjęła uchwałę.

Paweł Seweryniak z Urzędu Gminy wyjaśniał podczas sesji Rady Gminy, że „na początku roku do urzędu wpłynął wniosek Zgromadzenia Sióstr, które zawnioskowały o zmianę przeznaczenia swojej działki na funkcje mieszkaniowe, sugerując to, że zamierzają się z tego miejsca wyprowadzić”.

Chodzi o wniosek, który został złożony w urzędzie 26 kwietnia. Według oficjalnych dokumentów na polecenie wójta Jarosława Chodorskiego już w ciągu kilkunastu dni urzędnicy przygotowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Pięknej, Żeligowskiego i Podleśnej w Chotomowie, który zakłada zmianę funkcji przeznaczenia działki należącej do Zgromadzenia Sióstr Narodzenia NMP z funkcji usług oświaty, zdrowia, opieki społecznej oraz obiektów zamieszkania zbiorowego (dom zakonny) na przeznaczenie mieszkalne jednorodzinne. – W związku z zamiarem wycofania się Zgromadzenia z tej nieruchomości – czytamy w uchwale. Ponadto zdaniem urzędników obecne przeznaczenie „skutkuje zamrożeniem inwestycyjnym przedmiotowej działki”.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna

– Opracowanie pt. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w kadencji 2014-2018 oraz ocena aktualności studium i planów miejscowych gminy Jabłonna” stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Jabłonna nr IV/51/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jabłonna nie wskazało zasadność przystąpienia do zmiany w/w fragmentów planów miejscowych, niemniej Wójt Gminy Jabłonna ocenił zasadność zgłoszonych potrzeb zarówno ze strony Zgromadzenia Sióstr Narodzenia NMP jak również ze strony gminy Jabłonna – poinformował Urząd Gminy.

Mieszkańcy nie chcą zmiany planu

Tuż po przedstawieniu projektu uchwały, radna Aneta Mrozek poinformowała, że będzie głosowała przeciwko.

– Zgłosiło się do mnie bardzo wielu mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa tego terenu i nie chcą zmiany tego planu. Zwłaszcza, że jak powiedział przed chwilą pan Seweryniak plan był zmieniany dwa lata temu i kolejna zmiana nie do końca jest tutaj potrzebna. Mieszkańcy wtedy wiedzieli o zmianie i wszystkie sugestie były zgłaszane, dlatego nie widzę potrzeby kolejnej zmiany. Państwo mówiliście, że słuchacie głosu mieszkańców, więc go teraz przedstawiam. Mieszkańcy nie chcą zmiany tego planu – zwróciła się do radnych Aneta Mrozek.

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Nowosiński poinformował, że jego zdaniem mieszkańcy mieli bardzo dużo czasu, żeby zaktywizować się, ale do urzędu nie wpłynęło żadne pismo z listą podpisów. – Używanie słowa „mieszkańcy” w liczbie mnogiej to jest daleko idąca moim zdaniem sugestia – kpił z radnej Wojciech Nowosiński.

Ostatecznie uchwała została przegłosowana przez Radę Gminy. 11 radnych było „za”, 2 „przeciw”, 1 wstrzymał się od głosu, zaś 1 był nieobecny.